Schagen bouwt snel driehonderd extra prefabhuizen voor Oekraïense vluchtelingen op vier bouwlocaties. Eerste huizen deze zomer klaar

Schagen Oost, een van de vier locaties waar woningen gebouwd kunnen worden.© Foto aangeleverd

Richard Zut
Schagen

Een landelijke primeur in de gemeente Schagen: daar willen ze op vier locaties zo snel mogelijk driehonderd extra - tijdelijke - woningen realiseren voor de huisvesting van mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne. ,,En van verdringing op de reguliere woningmarkt zal geen sprake zijn’’, benadrukken burgemeester Marjan van Kampen en wethouder ruimtelijke ordening Jelle Beemsterboer.

Want tegelijkertijd wordt hiermee voorkomen dat andere mensen die met spoed een woning zoeken door deze supersnelle huisvesting minder kans krijgen. In Schagen worden op dit moment 154 Oekraïense vluchtelingen opgevangen, veelal bij particulieren. Burgemeester Van Kampen: ,,Om meer mensen op te kunnen vangen willen wij tijdelijke woningen bouwen, waarbij een vergunning voor twintig jaar wordt afgegeven.’’

Vier locaties

Op vier plekken in de gemeente worden in totaal driehonderd tijdelijke wooneenheden gebouwd, waarvan naar verwachting de eerste dertig huizen deze zomer geplaatst zullen worden. De rest volgt in fasen en zal in twaalf maanden tijd gebouwd worden.

Wethouder Beemsterboer noemt de locaties Schagen Oost, het gebied tussen Tuitjenhorn en Warmenhuizen noordelijk van de Harenkarspelweg, het voormalige HHNK-terrein ten zuiden van Petten en de Parallelweg 45 in ’t Zand. ,,Op deze locaties werken we samen met lokale bouwbedrijven aan woningen die twintig jaar kunnen blijven staan. Door die termijn is het haalbaar en betaalbaar om nu snel extra woonruimte te creëren, zonder te concurreren met andere groepen woningzoekenden’’

In het voorstel, dat dinsdag 26 april ter goedkeuring voorligt bij de gemeenteraad, zijn meerdere beslispunten opgenomen. Gaat de raad akkoord, en daar rekent het college op, dan klopt Schagen bij provincie en Rijk aan om een zo spoedig mogelijk vergunningstraject te kunnen lopen. ,,We streven naar twee en maximaal acht weken, zodat we eind mei, begin juni vergunning kunnen verlenen aan de bouwers.’’

Bouwondernemers

Beemsterboer roemt de belangeloze initiatieven van zes bouwondernemers, vier uit de gemeente Schagen en twee elders uit de regio, die zelf bij de wethouder aanklopten om zonder winstbejag extra huizen prefab te gaan realiseren voor Oekraïense vluchtelingen. ,,Dat deden zij los van elkaar. Toen ik zag dat die animo steeds groter werd, hebben we besloten om ze bij elkaar te roepen. Zo is dit mooie plan tot stand te komen. Waarbij we niet te lang gaan zitten nadenken, maar zo snel mogelijk met elkaar tot actie overgaan. Ook Wooncompagnie is erbij betrokken. We maken gebruik van de crisis- en herstelwet welke ons plan mogelijk maakt. En dan zien we wel wat de Provincie en het Rijk ervan vinden. Hopelijk zeggen die: geweldig idee, dit moeten we direct in heel Nederland gaan doen.’’

Burgemeester Van Kampen zegt ontzettend trots te zijn dat zoveel inwoners bereid zijn om deze mensen op te vangen. ,,Maar we moeten ook reëel zijn. Dit zou ook langer kunnen duren en we hebben ook al forse uitdagingen in de woningmarkt. Daarom moeten we ook naar langdurige woonlocaties kijken. We hopen natuurlijk dat de oorlog weer snel voorbij is, zodat de mensen uit Oekraïne terug kunnen gaan en we ook andere woningzoekenden met deze woningen kunnen helpen.’’

Kosten

Om dit allemaal te kunnen betalen, komt er vanuit het college een voorstel aan de gemeenteraad om een voorbereidingskrediet te verstrekken voor een bedrag van 500.000 euro en een revolverend fonds (zie kader) in te stellen om de bouw van ongeveer dertig woningen van vijf miljoen euro.

De gemeente Schagen staat tot 31 december 2023 toe dat Oekraïense vluchtelingen mogen wonen in vakantiewoningen of stacaravans. Daarnaast verleent de gemeente medewerking aan het tijdelijk huisvesten van Oekraïense vluchtelingen in een bestaande wooneenheid bij een woning of het tijdelijk plaatsen van een wooneenheid op het perceel van een woning. Deze woningen kunnen net zoals nu ook mantelzorgwoningen voor tien jaar worden vergund. Zolang de oorlog in Oekraïne om opvang vraagt, worden de woningen ingezet voor deze groep. Daarna mag er ook regulier gehuisvest worden.

Werkgelegenheid

In Schagen zijn ze ook blij dat inmiddels zes Oekraïense vluchtelingen aan het werk zijn gegaan bij diverse werkgevers, met dank aan bemiddeling door de gemeente. ,,Deze ontwikkeling is voor meerdere partijen positief. Werkgevers kunnen moeilijk aan personeel komen, en voor de Oekraïners is het fijn dat zij een bijdrage kunnen leveren in hun eigen onderhoud,” licht burgemeester Van Kampen toe.

Revolverend fonds

In een revolverend fonds komt het uitgeleende geld weer terug, zodat het opnieuw beschikbaar komt voor nieuwe leningen. Dit is een beproefde manier van duurzaam financieren. Een revolverend fonds is een goed alternatief voor het traditionele subsidiëren. Door aflossing (en eventueel rentebetaling) komt het uitgeleende geld weer terug in het provinciale of gemeentelijke fonds. Op dat moment is het weer beschikbaar voor nieuwe leningen. Bron: Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.