Zeevangdorpen worden een beetje geholpen met verkeersmaatregelen

Een jaar geleden al werd heel Beets een 30 kilometerzone.© Archieffoto Pascal Fielmich

Hans Swierstra
Kwadijk

Keer op keer klagen bewoners van de dorpen in Zeevang over hardrijders. De gemeente Edam-Volendam wil hier nu iets aan doen door het verplaatsen van de komborden. Daarmee wordt de zone waar maximaal dertig kilometer per uur mag worden gereden vergroot.

In Kwadijk, Hobrede, Middelie en Beets staan dergelijke ingrepen op stapel. De gemeente spreekt van het ’verplaatsen van de verkeerskundige grens’ van deze dorpen. Het gaat om borden die aangeven: begin bebouwde kom, einde bebouwde kom, begin 30km/u-zone en begin 60km/u-zone. Volgens de Wegenverkeerswet is het vaststellen en verplaatsen van de grens van de bebouwde kommen een bevoegdheid van de gemeenteraad. In alle gevallen wordt ook een grote ’30’ op het wegdek aangebracht.

Lees ook: Zwaar verkeer dendert door Kwadijk, zestig huizen hebben schade: ’In Edam gaat de vlag uit, hier huilen we’

Op twee plekken in Kwadijk worden verkeersmaatregelen genomen. Op het Zeevangdijkje zullen het kombord en de belijning 85 meter worden verplaatst. Dit wordt ook gedaan omdat de nieuwe bebouwing op deze plek momenteel buiten de bebouwde kom valt. Op de Durkweg is het huidige kombord voor verkeer vanuit Hobrede pas op een afstand van vijftien meter te zien. Bord en belijning worden twintig meter verplaatst, zodat automobilisten eerder de rem kunnen intrappen.

Lees ook: Verkeersproblemen in Middelie erkend door de gemeente, maar een ’spaarpaal’ voor goed gedrag is te duur

In Hobrede valt dorpshuis De Zwaan momenteel buiten de bebouwde kom. Het kombord zal 75 meter worden verplaatst en de weg zal een snelheidsremmende verhoging krijgen.

Aan de Axwijk in Middelie staat het kombord nu in de bocht. Daar is niet genoeg ruimte om ook aan de andere kant van de weg zo’n bord te plaatsen. Zo’n portaal in de binnenbocht zou bovendien het zicht op het tegemoetkomend verkeer verslechteren. Daarom wordt de situatie hier 45 meter verplaatst.

Lees ook: Nieuwe maatregelen moeten het scheuren door het smalle lintdorp Beets beteugelen

In Beets zal aan de kant van de N247 een tweede kombord komen, maar de fietsenstalling belemmert nu de ruimte daarvoor. De borden komen nu negen meter verder te staan.

(Tekst gaat door onder de foto)

Voorzitter Ep Blakborn van Dorpsraad Kwadijk wees al eens op het vele zware verkeer dat door zijn dorp komt.© Archieffoto Ella Tilgenkamp

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), dat op drie van de vijf locaties de wegbeheerder is, heeft ingestemd met de aanpassingen. Ook de verkeerspolitie heeft positief gereageerd. De gemeente heeft verder uiteraard vooraf overleg gevoerd met de dorpsraden van de vier lintdorpen. Deze hebben toegezegd de maatregel te steunen. Binnen het Verkeersplan Edam-Volendam vallen nog meer maatregelen om de snelheid van het verkeer in de dorpen te verminderen. Het gaat om modernisering van de schoolzones in Beets, Kwadijk, Middelie en Warder en het aanbrengen en verplaatsen van wegversmallingen om het autoverkeer te laten afremmen. Dat verbetert de veiligheid voor fietsers en voetgangers.

De gemeenteraad zal op donderdag 28 april de voorstellen beoordelen.

Lees ook: ’Wie is straks het eerste slachtoffer?’; bewoners Raadhuisstraat in Oosthuizen zijn asociaal verkeersgedrag spuugzat

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen