Jury compleet voor volgende Ribbius Peletierpenning, het wachten is nog op kandidaten voor de prijs

De Ribbius Peletierpenning wordt vijf jaar lang uitgereikt, de eerste in 2019.© Elmer van der Marel

Peter Schat
Haarlem

Wie krijgt de vierde Ribbius Peletierpenning? Tot 15 mei kunnen bij de provincie Noord-Holland vrouwen aangemeld worden die voor de penning in aanmerking komen, omdat zij de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek hebben versterkt. Of omdat zij als rolmodel een inspirerend voorbeeld zijn.

Provinciale Staten van Noord-Holland stelden in 2019 de prijs in, toen honderd jaar vrouwenkiesrecht werd gevierd. De penning is vernoemd naar de eerste vrouwelijke gedeputeerde van Noord-Holland, Liesbeth Ribbius Peletier. Zij werkte haar hele leven aan vrouwenrechten en richtte in 1932 het vormingscentrum De Born voor vrouwen op. Ze was Eerste Kamerlid, vrouwenvertegenwoordiger van de Verenigde Naties en werd in 1958 het eerste vrouwelijke lid van de Raad van State.

(Tekst gaat door onder foto)

Liesbeth Ribbius Peletier.© Provincie Noord-Holland

De prijs wordt vijf achtereenvolgende jaren uitgereikt. Voor eind volgend jaar buigen de Staten zich over de vraag, of de prijs continuering behoeft. De actuele noodzaak prangt nog steeds, gezien de verhoudingsgewijs lage opkomst van vrouwen bij de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar ten opzichte van mannen. In elk geval is de jury daar klaar voor, want de twee extra leden die maandag 4 april door de Staten bij acclamatie zijn benoemd, zijn voor vijf jaar ingelijfd. Het gaat om Jaqueline Prins, algemeen secretaris van de Sociaal-Economische Raad en Joyce Sylvester, Substituut Ombudsman.

(Tekst gaat door onder foto)

Joyce Sylvester is een van de twee nieuwe juryleden van de Ribbius Peletierpenning.© John Oud

Prins werkte hiervoor bij diverse ministeries en Sylvester was onder meer waarnemend burgemeester in Anna Paulowna en Naarden, voordat die twee Noord-Hollandse gemeenten opgingen in grotere gehelen.

De keus viel op deze twee vrouwen omdat hun netwerken complementair zijn aan die van vier nog zittende leden van de jury, die wordt voorgezeten door minister van Staat Sybilla Dekker. Zij reikt de penning op 17 juni uit.

(Tekst gaat door onder foto)

Vorig jaar ging de penning, gemaakt door de Haarlemse kunstenares Jennifer Hoes, naar BIJ1-Kamerlid Sylvana Simons. In 2020 won het Purmerendse VVD-gemeenteraadslid Manja van der Weit de prijs en de eerste ging in 2019 naar Devika Partiman, die opgroeide in Heerhugowaard, van Stem op een Vrouw.

Wie een kandidaat wil aandragen, moet motiveren waarom zij de onderscheiding verdient en haar inzet voor vrouwen in de politiek beschrijven. Ook uitleg waarom zij zo’n inspirerend voorbeeld is, gebruikt de jury bij het beoordelen.

Kandidaten kunnen hier worden aangemeld.

Kijk voor meer informatie op de website www.penning.noord-holland.nl Daar kan men een foto van de kandidaat plaatsen in een galerij bij de winnaressen van voorgaande jaren. Een foto van deze galerij kan daarna direct gedeeld worden op Instagram, Facebook en Twitter. Zo wordt de kandidaat alvast in het zonnetje gezet.

Podcast

Waarom zitten er zo weinig vrouwen in de politiek? Rolien zoekt het antwoord op deze vraag met Liza Mügge, hoofddocent politicologie van de UvA en lid van de jury, in een podcast die hier te beluisteren is op de site van de provincie. Met haar bespreekt ze ook hoe belangrijk het is dat kinderen goede voorbeelden te zien krijgen van beroepen die ze kunnen gaan doen. Daarnaast gaat Rolien in gesprek met Astrid Nienhuis, burgemeester van Heemstede. Zij vertelt over rare vragen tijdens sollicitatiegesprekken en wijst op het belang van een samenleving waarin iedereen kan meedoen.

Meer nieuws uit Uitgelicht

Meest gelezen