’Monumentale bomen geveld en in stukken gezaagd, complete kaalslag’. Raadsfractie Koggenland furieus over operatie groendienst in Ursem

Een foto die volgens Karin Rietveld ’de totale kaalslag’ symboliseert in Koggenland.© Foto Karin Rietveld

Coen van de Luytgaarden
Ursem

’Ze hebben monumentale bomen in stukken gezaagd. Dit is complete kaalslag’, aldus de fractie PvdA/GroenLinks. Raadslid Karin Rietveld heeft kritische vragen gesteld aan het college van Koggenland.

Aanleiding vormt een recente kapoperatie in de groene dorpskern van Ursem. Het toeval wil dat haar partij onlangs nog een fotowedstrijd had uitgeschreven over natuurschoon in Koggenland.

„We kregen enkele mooie foto’s binnen, maar twee weken later ziet het beeld er heel anders uit”, aldus Rietveld die illustraties toestuurt van voor de kap en erna.

(Tekst gaat door onder de foto)

De foto van natuurschoon die de fractie kreeg toegestuurd in het kader van de fotowedstrijd.© Foto Karin Rietveld

Volgens Rietveld betekent het kappen tevens een rigoureuze aanslag op het milieu. „Deze grote bomen hebben we juist nodig om CO2 af te vangen en zuurstof aan te maken. Er is al zo weinig natuurlijks in de gemeente Koggenland. Daarnaast hebben we te maken met een veranderend klimaat en zorgen grote bomen voor regenopvang, schaduw en verkoeling.”

(Tekst gaat door onder de foto)

Dikke stammen van zojuist gevelde bomen in Koggenland.© Foto Karin Rietveld

Rietveld vreest dat er ’meer bomen worden gekapt dan gecompenseerd’ en wil van het college exacte aantallen. „Koggenland heeft immers een opgave in het vraagstuk van klimaatadaptatie.”

Terugplanten

Voorts betwijfelt zij of alle gekapte bomen er wel zo slecht aan toe waren als werd beweerd. „Anders was deze actie natuurlijk volledig zinloos geweest”, aldus Rietveld die de noodzaak van ’deze massale kap’ in twijfel trekt.

’Klopt het dat er 58 bomen gekapt zijn en dat er maar 47 worden terug geplant? Zo ja, waarom wordt er niet minimaal het zelfde aantal bomen terug geplant of meer?’, aldus een van de vragen. Rietveld hamert bij het terugplanten op aandacht voor voldoende diversiteit en de noodzaak van ’speelse groepjes bomen’.

(Tekst gaat door onder de foto)

Houtwerkers maken korte metten met ’monumentale bomen’, aldus het kritische raadslid Karin Rietveld.© Foto Karin Rietvel

Volgens woordvoerster Astrid Schoo van de afdeling communicatie in Koggenland is de bomenkap vooraf ’uitgebreid met omwonenden gecommuniceerd’. Volgens haar zijn direct aanwonenden schriftelijk geïnformeerd over deze operatie. Ook wethouder Jan Houtenbos zegt in een reactie ’dat er zeer kritisch is gekeken’ naar de gezondheidsstaat van de bomen voordat de kettingzaag erin ging. Ook de recente stormen zijn daar volgens hem in ’meegenomen’.

Ter ondersteuning stuurt Astrid Schoo het persbericht mee waarin de houtkap nader wordt toegelicht. Hierin staat dat ’voor iedere gekapte boom een nieuwe boom wordt teruggeplant’.

Verder: ’Een groot deel van de bomen is in matige tot slechte staat en het toekomstperspectief is zeer laag. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, zoals takbreuk of windworp, gaat de gemeente de bomen kappen.’ Tot slot garandeert Koggenland de biodiversiteit bij terugplant in acht te nemen.

Meer info op:

www.koggenland.nl

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.