Het hete hangijzer in Uitgeest bij de verkiezingen: het ijsbaanterrein (en de woningnood natuurlijk)

Onthulling verkiezingsbord met lijsttrekkers en andere kandidaten in Uitgeest.

Onthulling verkiezingsbord met lijsttrekkers en andere kandidaten in Uitgeest.© Foto Ronald Goedheer

Ton de Lange
Uitgeest

In een korte enquête reageren de zeven partijen in Uitgeest op het lokale heet hangijzer - het ijsbaanterrein - en hét probleem waarmee alle gemeentes worstelen: woningnood.

De veruit grootste partij in het dorp is Progressief Uitgeest, met momenteel zes van de vijftien zetels. Lijsttrekker Jan Schouten blijft erbij ’dat de ijsbaan en directe omgeving een groene long moet blijven, geschikt voor (ijs)sport en recreatie’.

Scholieren kunnen er straks gebruikmaken van een nieuwe sportzaal én op het terrein kan iedereen buitensporten. ’Er is al geld gereserveerd voor een calisthenicspark waar trimmers zich in het zweet kunnen werken’, aldus Schouten.

Hij vindt het terrein tevens ’onmisbaar’ voor evenementen zoals de kermis en kermisloop. De aanleg van een 333 meter baan blijft mogelijk, stelt PU. Denk aan een skeelerbaan die ’s winters onder water gezet wordt.

Maar: ’Wij gaan er geen miljoen euro aan uitgeven’. Want: ’Als je bedenkt dat het zwembad tienduizenden bezoekers per jaar ontvangt en geen euro subsidie, dan voelt het uitgeven van een miljoen voor een betonnen baan niet goed’.

De huurder van het gemeentelijk terrein, IJsclub Uitgeest, wil volgens Schouten niet alleen een 333 meter betonnen baan, maar ook ’een kortebaan van 170 meter en een sproei-installatie zodat het ijs langzaam kan aangroeien in de winter’. Hier zal PU niet aan meewerken.

Wat betreft bouwlocaties in het dorp beweert de grootste lokale partij dat de zorggroep Viva met de Diaconie praat over de komst van ’een zorgcentrum op de volkstuinen bij De Kuil’. De protestantse kerk is eigenaar van de tuingrond. ’Mochten Viva en Diaconie tot overeenstemming komen, dan kan er ook bij Geesterheem gebouwd worden. Uiteraard zal er voor de gebruikers van de volkstuinen vervangende grond aangeboden moeten worden.’

Andere locaties die in de toekomst vrijkomen zijn die waar nu scholen De Vrijburg en Molenhoek zijn, waar sporthal De Meet wordt gesloopt en waar de zogeheten kassen van Baars staan langs de Geesterweg. De terreinen van Stokkenfabriek Zonjee zijn in beeld, tussen A9 en Hoorne, Meldijk en Populierenlaan. In het ’nieuwe’ Uitgeest kan bijvoorbeeld gebouwd worden bij het Anna van Renesseplein, maar PU heeft twee voorwaarden: parkeren moet goed geregeld zijn en geen gebouw van tien hoog. Op drie locaties dient absoluut níet gebouwd te worden: zwembad, sportvelden, ijsbaanterrein.

Uitgeest moet vooral bouwen voor 1- of 2-persoonshuishoudens. ’Dit zou de doorstroming bevorderen.’ PU ziet daar een taak voor de corporatie. ’Het is nu vaak zo dat als bewoners van een eengezinswoning verhuizen naar een kleinere woning de huur van deze woning direct stijgt, wat verhuizen ontmoedigt.’

UVP

Uitgeester Vrije Partij (anno 2001) is de oudste van de drie lokale partijen. UVP ging stoer van start, met drie zetels. Daarvan is er nog één over. Lijsttrekker Guus Krom is kort van stof. ,,Het ijsbaanterrein blijft de ijsbaan, zodat er gesport en geschaatst kan worden. Ook is er behoefte aan een terrein waar activiteiten gehouden kunnen worden, zoals kermis en braderie. Verder kunnen er wedstrijden plaatsvinden, voor personen of in clubverband. En nog veel meer, hij is van iedereen.’’

Sinds het overlijden van medeoprichter Jan van den Berg, vorig jaar, mist ze haar belangrijkste sparringpartner wat betreft politiek. Het verklaart waarom UVP dit keer geen standpunten heeft geformuleerd of gepubliceerd.

Over het woningtekort in Uitgeest zegt ze dat er huizen gebouwd gaan worden voor iedereen, maar dat corporatie Kennemer Wonen uitmaakt ’wie waar komt te wonen’. ,,Veel mensen uit de Noord boven Alkmaar, zelfs uit Zaanstad, hebben net zoveel kans, en soms nog meer, dan Uitgeesters. Dat moet anders.” En: ,,Koopwoningen zijn te duur voor mensen met een modaal inkomen. Dat moet goedkoper.”

Haar tak van de familie leverde al vier keer een wethouder, onder wie Guus. Die bovendien een plaatselijk café runde en in de jaren negentig met haar stemkeuze voorkwam dat Uitgeest fuseerde met Castricum, Limmen en Akersloot. Dat deed ze toen als PvdA’er, en als enige in de partij. Het leidde tot oprichting van UVP, dat deze raadsperiode in het college zat met een wethouder ’van buiten’: Cecilia van Weel.

Lijsttrekker Krom hamert op renovatie van Viva-zorgcentrum Geesterheem op de huidige plek in het centrum. Dit in het belang van de vele geboren en getogen Uitgeesters daar.

PvdA

In het toekomstbeeld van PvdA-lijsttrekker Anneke Terra speelt het ijsbaanterrein tevens een rol bij de klimaatadaptatie. ,,Door slechts een deel van het terrein te verharden, kan het regenwater probleemloos worden afgevoerd. Ook extra bomen en biodiversiteit dragen bij aan schonere lucht en zorg voor onze natuur.”

Ze omarmt het plan van omwonenden om het gebied multifunctioneel in te richten. ,,Stel je voor, een skeelerbaan van 200 meter waar jong en oud kunnen sporten. Deze verharde baan verandert tijdens een vorstperiode in een mum van tijd in een ijsbaan. Er worden ook banken geplaatst, tijdens mooie dagen is het ijsbaanterrein een ontmoetingsplek voor jong en oud.” Waar je kunt wandelen, er komt een fitnesscircuit, scholen kunnen buiten gymmen en er is ruimte voor kermisexploitanten.

In geval van nieuwbouw handhaaft de PvdA bij elke locatie het principe van minimaal dertig procent sociale huur of koop. Terra somt de mogelijke bouwplekken op, een lijstje dat deels overeenkomt met dat van de andere partijen. Wat betekent: schoollocaties Vrijburg en Molenhoek, de plek waar nu de te slopen sporthal De Meet staat, de al jarenlang verloederde ’kassen van Baars’ langs de Geesterweg, Geesterheem in het dorpscentrum, de zogeheten Oude Haven, voormalig kinderdagverblijf De Regenboog Benesserhof, tijdelijke jongerenhuisvesting Benesserlaan en Zienlaan, Achtererven Kleis en Anna van Renesseplein.

Ook noemt ze de J.E. de Witstraat waar de sloop/nieuwbouw van 54 sociale huurhuizen ’nu dan eindelijk is gestart door Kennemer Wonen’.

CDA

Het ijsbaanterrein geldt volgens het CDA-lijsttrekkersduo Jack Zwarthoed en Judie Kloosterman al tien jaar als ’heilige grond’ in Uitgeest. ,,Er ligt veel emotie op dit stukje grond”, beseffen ze. Toch heeft het dorp ’meer nodig’ dan alleen een ijsbaan.

Dat betekent bijvoorbeeld een nieuwe sportzaal daar. Sloop van de oude sporthal aan de overkant biedt dan ’kansen voor woningbouw voor onze jonge Uitgeesters’. Voor de invulling van de rest van het ijsbaanterrein moet goed overlegd worden met de ijsclub, omwonenden en overige gebruikers. ,,Wij gaan voor een multifunctionele ijsbaan. Een plek waar gespeeld en gesport kan worden en waar bijvoorbeeld ook evenementen kunnen plaatsvinden.”

Net als Uitgeest Lokaal wijst CDA op het vorig jaar gedane woningmarktonderzoek van Companen. ,,De komende vier jaar willen we minimaal honderd nieuwe woningen bouwen. Daarnaast ook voorbereidingen treffen om het uiteindelijke doel van 355 woningen binnen tien jaar te realiseren.” Zo is er behoefte aan starterswoningen van €250.000. Dat zou snel kunnen op de locatie Vrijburgschool. ,,Wij moeten dan niet wachten op het leegkomen en slopen van de school voor het maken van plannen. Nú in actie komen, door een architect uit te nodigen en de benodigde vergunningen aan te vragen. Als dan de school straks overbodig is, kunnen we direct starten. Denk aan appartementen in de sociale koopsector vanaf €225.000.

Wat betreft de toekomst van het huidige zorgcentrum Geesterheem is de centrumlocatie ’heilig’. ,,Geen groot Viva-zorgcomplex van tachtig appartementen buiten de kern van het dorp. Daar is volgens het onderzoek ook geen behoefte aan.”

D66

Om ervoor te zorgen dat de ijsbaan ook écht multifunctioneel gebruikt kan worden, ’is het van belang dat het geen betonnen baan wordt’. Dat stelt lijsttrekker René Oud van D66 in Uitgeest.

,,Dat zou namelijk betekenen dat er in de zomer alleen geskeelerd kan worden, en er weinig plaats is voor andere sporten. Daarnaast gaat er ook veel groen verloren als er een betonnen baan aangelegd wordt.”

,, Het moet een plek zijn waar Uitgeesters ’s zomers kunnen sporten, en in een goede winter kunnen schaatsen. Hiernaast moeten ook evenementen zoals de kermis op het ijsbaanterrein gehouden kunnen worden, aangezien op de oude kermislocatie gebouwd gaat worden.”

Oud meent dat er afgelopen jaren ’veel stappen zijn gezet op het gebied van woningbouw’, maar dat het niet genoeg is geweest. ,,De nood is nog steeds hoog. We moeten gaan bouwen zodat jongeren en starters aan een woning kunnen komen, en ouderen door kunnen stromen. Hiervoor kan bijvoorbeeld het plaatsen van flexwoningen een uitkomst bieden, aangezien het snel meer woonruimte creëert.”

De woningen moeten zowel bestaan uit sociale huur als koop, en ze moeten ook levensloopbestendig zijn. ,,Bij het bouwen moet echter wel het groen in de wijken behouden worden, en moet ervoor gezorgd worden dat inwoners in hun buurt kunnen sporten, wandelen en elkaar kunnen ontmoeten.”

,,Plekken waar volgens ons gebouwd moet worden zijn de Limmerkoog, de vrijgekomen schoollocaties, de Oude Haven én in- en om het stationsgebied.” Hoogbouw in het stationsgebied, zoals het Anna van Renesseplein, ’moet hierbij ook kunnen’.

Uitgeest Lokaal

Hoe ziet het ijsbaanterrein er in de nabije toekomst uit, indien uw partij het mede voor het zeggen heeft? Welke voorzieningen treffen we daar eventueel aan? Op deze vragen antwoordt lijsttrekker Dannij van der Sluijs van Uitgeest Lokaal: ,,Dan gaat de ijsclub een geasfalteerde of betonnen schaatsbaan van 333 meter krijgen, zoals hen is toegezegd door het huidige college.” Ook staat er dan een sportzaal op een plek waar tussen baan en zaal voldoende ruimte is ’om de schaatsers veilig de bocht te kunnen laten maken’.

Uitgeest Lokaal wil een integraal plan. ,,De (sport)voorzieningen die op het terrein worden geplaatst, moeten met alle belanghebbenden worden besproken. Zij geven aan waar behoefte aan is en zo ontstaat er een mooi multifunctioneel groen park.”

Het woningbehoefteonderzoek van het Arnhemse bureau Companen gaat voor Uitgeest uit van de bouw van 355 woningen tot 2030. UL wil ’betaalbare woningen’ bouwen. Dat is volgens Van der Sluijs ’mogelijk door de grond niet meteen in rekening te brengen’. ,,Deze afspraak kan ook met de woningcorporatie worden gemaakt om sociale huurwoningen te bouwen. En als een woning na, bijvoorbeeld een jaar of 10, wordt verkocht, dan kan tegen afgesproken prijzen de grond erbij worden gekocht. Het huis heeft dan mogelijk overwaarde van waaruit de grond kan worden bijgekocht.”

De lokale partij zet onder meer in op Limmerkoog. ,,Daar is ruimte voor 300-400 duurzame woningen met zonnepanelen. Nu nog wordt bouwen daar tegengehouden door de provincie Noord Holland vanwege de geluidscontouren van overvliegende vliegtuigen. Wij zeggen: het kan, als we de huizen daar ook optimaal tegen geluid isoleren.”

VVD

Dat de gemeenteraad heeft besloten om een sporthal te bouwen ter vervanging van de oude De Meet langs de Castricummerweg, aan de voet van de ijsbaan, zegt nog niets over de invulling van het gehele ijsbaanterrein.

Sterker, VVD-lijsttrekker Mike Zuurbier stelt vast dat de politiek heeft laten zien ’niet tot een oplossing te kunnen komen voor dit gebied’. „Daarom stellen wij een inwonerforum voor, ook wel burgerforum genoemd. Dit is een representatieve groep bewoners die samen - ondersteund door experts en ambtenaren - tot een plan komen. Hierdoor ontstaat meer draagvlak en kan een oplossing ook uitgevoerd worden.”

Woningtekort is een landelijk probleem, maar in Uitgeest is het volgens Zuurbier ’extra hard’. „Omdat er na oplevering van de Waldijk/Melksuiker nauwelijks nieuwe woningen zijn gebouwd. Alle partijen zullen hetzelfde lijstje met locaties opschrijven, zoals Achtererven Kleis, Kassen van Baars, Stationsgebied, bij Stokkenfabriek Zonjee en De Terp.” De verschillen zitten onder andere in het type woningen, voorrang voor wie en hoe te financieren. „Je zult specifiek voor instromers en ouderen moeten bouwen. Het is nu onmogelijk om een starterswoning te kunnen kopen of een appartement te kunnen kopen/huren voor senioren. Juist door te bouwen voor senioren of in het hogere segment kun je doorstroming realiseren, waarmee gemiddeld 3 tot 4 gezinnen een stap in hun ’wooncarrière’ kunnen maken.”

De VVD-afdeling zegt bijna ten overvloede ’dat iedereen een eerlijke kans moet hebben op een woning’. Daaruit volgt de conclusie ’dat de statushouders geen voorrang moeten krijgen op een sociale huurwoning’.

Meer nieuws uit IJmond

Meest gelezen