Bezoekers terug op Zaanse Schans is belangrijke taak voor nieuwe bestuur

Toeristen op de Zaanse Schans.© Archieffoto Pascal Fielmich

Ronald Massaut
Zaandam

De stichting Zaanse Schans heeft een nieuw, driehoofdig bestuur. Zij zijn gekozen door een selectiecommissie uit tien voorgedragen kandidaten. Zij zijn per direct aan het werk gegaan. Belangrijke taak is de terugkeer van bezoekers op de Zaanse Schans.

De nieuwe bestuursleden zijn Martin Berendse (voorzitter), Josette de Goede (secretaris) en Jaap Reijnders (penningmeester). Berendse is directeur van de openbare bibliotheek Amsterdam. De Goede is al zzp’er professioneel toezichthouder en bestuurder, Reijnders is actief bij de NV Boei die landelijk nieuwe bestemmingen geeft aan (bedrijfs)gebouwen. Josette de Goede zal contactpersoon zijn voor de verschillende belangengroepen op de Zaanse Schans.

Het nieuwe bestuur bestaat uit drie onafhankelijke leden, die geen binding of relatie hebben met partijen op de Zaanse Schans. Dit was in lijn met eerdere adviezen van Johan Remkes en Goos Minderman over samenwerking en besluitvorming op de Zaanse Schans.

Doelen

Afscheidnemend voorzitter Piet Oudega kijkt terug op een bewogen tijd van bijna vijf jaar, waarin partijen het vaak niet eens waren op en rond de Zaanse Schans. Als belangrijkste positieve wapenfeiten noemt Oudega het gereedkomen van de ontwikkelstrategie voor de Zaanse Schans en dat ’efgoedpartijen (van molens tot museums, red.) elkaar gevonden hebben in gemeenschappelijke doelen’.

Over de coronajaren zegt Oudega: ,,Eigenlijk zijn dat verloren jaren geweest voor de verdere ontwikkeling van de Zaanse Schans. Vorig jaar zomer kwam het toerisme sterk terug met vooral Nederlandse bezoekers. Ik hoop dat dit nu weer gebeurt, maar veel hebben we op dit moment niet in eigen hand. Het is wel een belangrijk aandachtspunt van het nieuwe bestuur.’’

Meer nieuws uit Zaanstreek-Waterland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.