Een zesde van de corporatiewoningen in Haarlem slurpt energie

© Wikimedia Commons

Willemien Schenkeveld
Haarlem

Ruim een zesde van de sociale huurwoningen in Haarlem heeft een (erg) slecht energielabel. Eind 2026 moet dat geschiedenis zijn.

De drie grote woningcorporaties Elan, Ymere en Pré hebben samen 4.179 woningen met een energielabel E, F of G. Het gaat meestal om huizen gebouwd voor 1980, met een slechte isolatie, ouderwetse ramen en geen zonnepanelen. Deze woningen warm stoken veroorzaakt veel CO2-uitstoot en jaagt de huurders op steeds hogere kosten.

De corporaties nemen zich voor dat zulke huurwoningen er over vijf jaar niet meer zijn in Haarlem. Dit is ook belangrijk in verband met het toekomstige warmtenet in Meerwijk. Zolang daar nog veel slecht geïsoleerde huurwoningen zijn, is daar een hoge-temperatuur warmtenet nodig, dat water van minstens 70 graden rondpompt.

Zonnepanelen

Om hun bezit te verduurzamen, willen de corporaties ook veel meer zonnepanelen leggen. In 2025 moeten er panelen liggen op eenvijfde van de huurwoningen, in 2030 op de helft van de daken.

De huurdersorganisaties De Waakvlam van Ymere, de Bewonersraad Elan Wonen en de Bewonerskern Pré dringen erop aan dat ook verduurzaamde woningen betaalbaar blijven.

De corporaties hebben samen ongeveer 23.000 woningen. Ze werken eraan om er in 2030 1.900 meer te hebben.

Een en ander is vastgelegd in een serie afspraken met de gemeente. Die worden nog aangescherpt. Dat kan, omdat het rijk de verhuurdersheffing gaat afschaffen en de corporaties dus meer financiële armslag krijgen.

Meer nieuws uit Haarlem

Meest gelezen