’Is er al duidelijkheid over huisjes Enkhuizerzand? Fractie ChristenUnie-SGP wil duidelijkheid

Fractie ChristenUnie-SGP stelt vragen over Enkhuizerzand.© Archieffoto Jaap van der Pijll

Ronneke van der Genugten
Enkhuizen

De komst van een camping, vakantiepark en een nieuw stuk strand aan het Enkhuizerzand verloopt niet zonder slag of stoot. Dit keer is het de Fractie ChristenUnie-SGP die vragen stelt aan het College van Enkhuizen over de ontwikkelingen.

In het ontwerp van de huisjes voor Enkhuizerzand dient men onder meer rekening te houden met cultuurhistorische waarden in de omgeving, bebouwing in het beschermd stadsgezicht, het aanzicht gezien vanuit het historisch centrum en ook het aanzicht vanaf het IJsselmeer.

Groen

Fractie ChristenUnie-SGP vraagt zich af of er inmiddels duidelijkheid is over het uiterlijk van de huisjes en geeft aan de groene aankleding van het gebied met forse bomen en struikgewas belangrijk te vinden. De fractie vraagt zich af in hoeverre het bestaand groen zal blijven, om het groene karakter te behouden.

Ook stelt de fractie het volgende: ’Enkhuizerzand is buitendijks gebied en de hoge waterstanden van afgelopen zomer en de flinke stormen onlangs maken duidelijk dat goede oeverbescherming noodzakelijk is. Tot nog toe lijkt er echter geen vorm van oeverbescherming aangelegd te zijn ter bescherming van de camping’ en vraagt aan het college welke maatregelen getroffen worden ter bescherming tegen afkalven van het buitendijks gebied inclusief de kustboog.

Garantie

Andere vragen die de fractie bij het college heeft neergelegd zijn: ’Welke garanties zullen gelden voor de kwaliteit van oeverbescherming na verloop van jaren?’, ’Welke risico’s gelden er voor wat betreft tijdelijke overstroming van het gebied en wie is er in dat geval verantwoordelijk voor geleden schade?’.

Ook worden er vragen gesteld over de openbare toegankelijkheid en verantwoordelijk van het onderhoud na oplevering.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen