Huizen en Blaricum één gemeente? Grotere Albert Heijn aan de Huizerweg gaat voorgoed aanzicht van het dorp bepalen | opinie

Voor het laden en lossen op het Achterom gaat AH kleinere citytrailers inzetten.

Willem Geesink

Het is een jaar geleden dat ik samen met mijn vrouw, na ruim 40 jaar in Huizen te hebben gewoond, de weloverwogen stap naar Blaricum maakte.

Jarenlang keken we naar alle prachtige oude gevels van het ’oude dorp’ van Huizen. Toen zich de mogelijkheid voordeed om naar een huis in Blaricum te verhuizen met een prachtig weids uitzicht over ‘t Harde was de keuze snel gemaakt. Naast het weidse snakten we ook naar een meer dorps karakter.

Huizen heeft gelukkig nog wat restanten maar is met ruim 40.00 inwoners niet meer echt dorps te noemen. Huizen heeft nog wel een paar prachtige lokale winkels waar de kwaliteit die van de grootgrutters ver overtreft. Helaas liggen ze veelal verscholen naast of tussen de grootwinkelbedrijven in.

Sfeerloze winkelstraten

De komst van deze bedrijven heeft het dorp enerzijds verrijkt maar in de beleving van historie en cultuur ernstig verarmt. Daar waar vroeger leuke oude boerderijen met een muziektent de dorpskern vormden, zijn dit nu rechte sfeerloze winkelstraten. Huizen moest zo nodig vernieuwen. De groei was belangrijker dan het behouden van de karakteristieke uitstraling van een dorp aan de voormalige Zuiderzee. Nu, 50 jaar later, vragen bewoners en politiek zich af hoe het zover heeft kunnen komen.

(tekst gaat door onder de illustratie)

Artist-impression van de achterzijde van de ’nieuwe’ AH in het dorpscentrum van Blaricum.

Allesbepalende façade

De Blaricumse gemeenteraad stemde op 25 januari positief op het collegevoorstel tot verdere uitwerking van geplande groei van buurtsuper Albert Heijn. Groei naar een allesbepalende façade van 45 meter langs de Huizerweg. Een aanzicht dat voorgoed het centrum gaat bepalen. Een stap die volgens de eigenaar maar ook volgens de politiek noodzakelijk is voor het dorp. Over de noodzakelijkheid voor de eigenaar wil ik niet twisten omdat het hier gaat over ondernemerschap.

Over de noodzakelijkheid en het belang wil ik wel een boompje opzetten. De eigenaresse van AH liet tijdens de vergadering weten dat ze nog geen negatieve zaken over haar plannen heeft gehoord. Bijzonder omdat buurtbewoners in nog geen dag tijd een kleine 400 tegenstemmen in een petitie hadden ontvangen. Op een dorpskern van 6000 inwoners is dit ronduit veel te noemen.

Voorkeursbehandeling

In diezelfde vergadering vertelde de wethouder dat uit deze nieuwbouw geen voorkeursbehandeling zou voortvloeien voor andere bedrijven. Opmerkelijk omdat hiermee gesuggereerd wordt dat andere bedrijven een andere toets zouden moeten doorstaan. En, is het zo ook niet in Huizen begonnen met de sloop van het statige postkantoor en later ook de muziektent?

Alles in de winkel

Natuurlijk, Blaricum telt een hoog aantal welgestelde mensen. Maar moeten de belangen van ons dorp en de omwonenden wijken voor moet individuele druk op AH om alles in de winkel te hebben? Het zijn diezelfde bewoners die veelal online shoppen. Ook opvallend is dat de CEO F. Muller van Albert Heijn verwacht dat het assortiment van de winkels terug zal lopen ten gunste van het online boodschappen doen. Oh, AH een winkel voor de vergeten boodschappen? Dan kan het assortiment van de winkel zeker kleiner worden en is er altijd nog de escape om de plaatselijke horeca te bezoeken.

Planschade

Jammer dat met deze eerste stap binnen de raad een proces in gang is gezet wat men ook in Huizen dacht te kunnen stoppen. Ook jammer dat de raad zo laat kiest voor burgerparticipatie en pas dan als duidelijk wordt dat er wel degelijk veel tegenstanders van dit project zijn en nadat de richting al is uitgezet. Het is niet ondenkbaar dat de burgers straks aan een ’gerichte’ participatie mogen meedoen. Hiermee zal getracht worden om de ingeslagen weg voort te zetten, eventuele planschade te voorkomen en bewoners van Blaricum de indruk te geven dat ze gehoord worden en belangrijk zijn.

Verkeersinfarct

Laat Blaricum dorp een dorp blijven en eventuele aanpassingen volledig in de geest van dit dorp houden. Hierin past mijn inziens geen façade van IJssalon de Hoop tot aan Studio Erik Grutter met het verlies van het altijd druk bezochte terras van Blushing en een verder verkeersinfarct op de Huizerweg.

Lees ook: Eerste stap uitbreiding AH is gezet; Raad heeft geen bezwaar onder voorwaarden. Infoavond moet verstoorde verhoudingen in Blaricum rechttrekken

Hom of kuit voor uitbreiding AH Blaricum; Raad buigt zich nog deze maand over bouwplan grootgrutter

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen