Provincie koopt 13 hectare grond tussen Alkmaar en Egmond. Het is een ruilgebied voor het natuurnetwerk

Het Natuurnetwerk Nederland in deze regio (groen). In de rode cirkel de locatie van de aangekochte gronden.© Illustratie provincie Noord-Holland

Henk-Jan den Ouden
Egmond aan den Hoef

De provincie Noord-Holland gaat ruim 13 hectare bollengrond kopen in de Egmondermeer. Die kan gebruikt worden als ruilgrond voor agrariërs die hun grond aan de binnenduinrand willen verkopen.

Het gaat om 13,3 hectare bollengrond rond de Meerweg, tussen Egmond aan den Hoef en de westelijke randweg van Alkmaar, in de buurt van het uitvaartcentrum. Met de aankoop is ruim 2 miljoen euro gemoeid. De provincie betaalt dat uit een pot die bestemd is voor natuuraankopen.

Veel agrarische gebieden langs de binnenduinrand maken deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Er zijn agrariërs die hun grond daar willen verkopen en willen verhuizen naar een locatie buiten het NNN. Zo’n locatie heeft de provincie nu gekocht. Volgens de provincie heeft de particulier in de Egmondermeer de grond zelf aangeboden en heeft de provincie een marktcomforme prijs betaald.

Het NNN bestaat uit natuurgebieden in heel Nederland. De bedoeling is, dat de gebieden zo veel mogelijk aaneengesloten liggen om de natuurontwikkeling te versterken.

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.