Simon Roselaar, Hoorns oudste inwoner, mag 105 kaarsjes uitblazen

Locoburgemeester Kholoud Al Mobayed op bezoek bij de 105-jarige Simon Roselaar.

Locoburgemeester Kholoud Al Mobayed op bezoek bij de 105-jarige Simon Roselaar.© Foto Ciska Roselaar

Paul Gutter
Hoorn

Hij is de oudste inwoner van Hoorn en tevens een van de oudste abonnees van deze krant. Simon Roselaar blies maandag maar liefst 105 kaarsjes uit en kreeg bezoek van locoburgemeester Kholoud Al Mobayed.

Helaas, een diepgravend interview zit er niet in. Vanwege de coronamaatregelen in verzorgingshuis Avondlicht is slechts beperkt bezoek mogelijk en komt de familie gespreid over meerdere dagen op visite. Bovendien is Simon Roselaar - hoewel scherp van geest - inmiddels stokdoof, zodat ook een telefonisch vraaggesprek lastig is.

Gelukkig noteerde hij veel van zijn belevenissen in een vijfdelig manuscript: ’Geschiedenis van een Roselaar’. Ook zoon Kees zette voor het Nederlands Veteraneninstituut in Doorn al eens zijn beknopte levensverhaal op papier en dochter Ciska beschikt over historisch fotomateriaal. Zo ontstaat toch een aardig beeld van de man die al meer dan een eeuw in Hoorn woont.

Zelfstandig

Samen met zijn vrouw Maartje, die in 1999 overleed, kreeg hij drie kinderen. Van oudste zoon Jan-Piet moest hij in 2013 afscheid nemen. Tot december 2020 woonde hij nog zelfstandig in een aanleunwoning in Avondlicht, maar inmiddels niet meer. ,,Hoewel zijn hoofd nog goed is, willen de benen niet meer en zit hij sinds een jaar in een rolstoel’’

Vooral voor, tijdens en vlak na de oorlog leidde Simon een avontuurlijk leven. Kortom, reden genoeg om daar in deze krant van komende woensdag de regionale ’Erfgoed-pagina’s’ voor in te ruimen.

Locoburgemeester Kholoud Al Mobayed had een mooie bos bloemen mee voor Hoorns oudste inwoner.

Locoburgemeester Kholoud Al Mobayed had een mooie bos bloemen mee voor Hoorns oudste inwoner.© Foto Ciska Roselaar

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen