Fractie Tonnaer en CDA willen weten wat er gaat gebeuren met niet-monumentaal deel stadhuis Hoorn

Het stadhuis van Hoorn, met rechts gebouwdeel C.

Het stadhuis van Hoorn, met rechts gebouwdeel C.© Archieffoto

Paul Gutter
Hoorn

Het CDA en de Fractie Tonnaer in de gemeenteraad willen weten wat de plannen zijn met het deel van het Hoornse stadhuis dat niet tot gemeentelijk monument verklaard is. Het gaat om gebouwdeel C, waarin onder andere de raadszaal is ondergebracht.

In november vorig jaar werden de gebouwen A en B van het uit 1977 daterende stadhuis op de Nieuwe Steen, waarvan eind dit jaar de renovatie start, verklaard tot gemeentelijk monument. Dat geldt niet voor het jongste gebouw C, aan de noordkant, dat in 1981 werd opgeleverd. Hier zijn op de begane grond behalve de raadszaal ook het bedrijfsrestaurant en vergaderruimtes gevestigd, en op de drie etages daarboven kantoren van ambtenaren en nog meer vergaderkamers.

(Tekst gaat door onder de foto)

Minister Beelaerts van Blokland opent laatste gedeelte van nieuwe stadhuis van Hoorn op 16 juni 1981.

Minister Beelaerts van Blokland opent laatste gedeelte van nieuwe stadhuis van Hoorn op 16 juni 1981.© Foto Westfries Archief

Fractievoorzitters Dick Bennis (CDA) en Roger Tonnaer willen via schriftelijke vragen aan B en W weten op welke gronden gebouw C niet tot monument is benoemd. De gemeente gaf in november al aan hiermee te willen wachten, totdat meer bekend is over de mogelijkheden van transformatie en ontwikkeling van dit bouwdeel en de omgeving.

Voorgesorteerd

De fracties vermoeden echter dat hiermee is voorgesorteerd op het afstoten van dit gebouw. ’Zijn er reeds plannen om gebouw C te transformeren tot woningen? Zo ja, wat betekent dat voor de verkeerssituatie in deze omgeving?’, aldus Bennis en Tonnaer, die tevens vragen of het ook mogelijk is om de begane grond toch te behouden als onderdeel van het stadhuis, en alleen de bovenliggende verdiepingen een andere bestemming te geven.

De fracties toonden zich eind vorig jaar al kritisch over de renovatie van het stadhuis. Hoewel zij benadrukken het proces absoluut ’niet te willen vertragen’, vinden zij dat bij dergelijke miljoeneninvesteringen betere afspraken gemaakt moeten worden over de bevoegdheden van de raad en die van burgemeester en wethouders.

(Tekst gaat door onder de foto)

Het stadhuis van Hoorn is nu (grotendeels) gemeentelijk monument.

Het stadhuis van Hoorn is nu (grotendeels) gemeentelijk monument.© Foto Cyclomedia

Ook inhoudelijk hebben de twee fracties nog veel vragen, nadat zij in december van de architect een presentatie kregen over de aanbouw van een nieuwe raadszaal. Zo willen zij weten of er nog alternatieven zijn overwogen, zoals het moderniseren van de huidige raadszaal of extern vergaderen. Een nieuwe aanbouw heeft immers flinke impact op het bestaande gebouw.

En dan is er nog de vraag in hoeverre stijgende materiaalkosten en oplopende levertijden van invloed zijn op de begroting. ’Tijdens de presentatie werd nadrukkelijk gesteld dat het voor dit project geen gevolgen heeft, terwijl bij elk project in Nederland dit wel een probleem is. Wij maken ons daar zorgen over.’

Opschorten

Mede daarom vragen de fracties tot slot opnieuw: ’Kunt u alle onomkeerbare activiteiten van dit project opschorten tot de discussie met de raad is gevoerd?’

In december antwoordde het college de beide fracties al dat veel kaders al bij het renovatiebesluit in september 2020 door de raad zijn vastgesteld, zoals het afstoten en herbestemmen van gebouw C, maar ook de nieuwbouw aan de voorkant van het stadhuis. Nu is het zaak om ’voortvarend aan de slag te gaan met alle voorbereidingen’. Wel beaamden B en W dat het ’bij een bijzonder project als dit het belangrijk is dat de raad goed betrokken blijft’.

Lees ook: Fractie Tonnaer en CDA willen dat renovatie stadhuis Hoorn direct stopt: ’Raad gedegradeerd tot gezelschap dat alleen nog iets te vertellen heeft over de inrichting van de raadszaal’

en Stadhuis van Hoorn aangewezen als gemeentelijk monument: ’Een van de weinige architectonische hoogtepunten uit jaren 70’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen