Velsen van Vroeger: einde van een gekoesterde voetgangersbrug bij Wijkeroog

© Fotocollectie P. Vons

Guus Hartendorf

Door de aanleg van het Noordzeekanaal wordt Wijkeroog, het huidige Velsen-Noord, gescheiden van het zuidelijke deel van Velsen. Daarom legt Waterstaat in 1872 bij het dorp Velsen de Velservoetbrug aan.

Later gaan de stoomtram en automobielen er ook overheen. Maar de brug is te smal voor al dat verkeer en daarom neemt Waterstaat proeven met pontveren. Na de nodige aanpassingen komen uiteindelijk drie ponten in de vaart.

Uitnodiging

Eind 19e eeuw loopt het volk te hoop. In het Nieuws- en advertentieblad de Spaarne Bode staat in november 1896 een uitnodiging met de tekst: ’Brug te Velsen. Aan allen, die prijs stellen op het behoud van de brug voor voetgangers over het Kanaal bij Velsen, wordt medegedeeld, dat een adres van ingezetenen alhier aan den Minister van Waterstaat ten raadhuize van Velsen ter teekening ligt op Vrijdag, Zaterdag en Maandag a.s.’.

Toch verdwijnt de voetbrug, zoals u op deze foto uit 1906 ziet.

De bekendste gebruikers van de pont zijn prinses Juliana, prins Bernhard en hun kinderen Beatrix en Irene, die op 12 mei 1940 een veilig heenkomen zoeken naar Engeland. Het aanvankelijke plan om naar Parijs te gaan, kan wegens hevige gevechten niet meer uitgevoerd worden. Zodat op 11 mei het besluit valt om via de noordzijde van de sluizen van IJmuiden te vertrekken.

Een hardnekkig fantasieverhaal dat zij eerst thee gaan drinken in het raadhuis van Velsen blijft maar rondzingen. Prins Bernhard vertelt mij in 1999: ,,Ons vertrek was zeer geheim en moest snel gebeuren. Dan heb je geen tijd voor een officiële ontvangst met thee. Wie verzint nou zo iets! Quatsch!’’

Overmorgen opent koning Willem-Alexander de nieuwe Zeesluis IJmuiden, het complex dat in de meidagen van 1940 - in z’n toenmalige vorm - dus een belangrijke rol speelde in zijn familiegeschiedenis.

Velsen Van Vroeger is een wekelijkse rubriek waarin historische foto's worden getoond.

Heeft u foto's van vroeger uit Velsense woonkernen? U kunt ze ingescand e-mailen naar redactie@ijmuidercourant.nl

Meer nieuws uit IJmond

Meest gelezen