’Minder parkeerplekken en meer groen’. Verkeersplan centrum Schagen 27 januari onderwerp van discussie in gemeenteraad

De Gedempte Gracht in Schagen.

De Gedempte Gracht in Schagen.© Archieffoto Marc Moussault

Lars van der Bel
Schagen

Minder parkeerplekken, meer groen en het deels afsluiten van de Markt voor motorvoertuigen zijn de hoofdlijnen van het verkeersplan dat 27 januari door de gemeenteraad zal worden besproken.

’Niet makkelijk’ noemt wethouder Hans Heddes van Infrastructuur de manier waarop het verkeersplan uiteindelijk tot stand is gekomen. Dat het toch is gelukt is te danken aan een ’participatieproces’ met verschillende denksessies, een online enquête en een bijeenkomst. Op 27 januari moet blijken in hoeverre de lokale politiek zich herkent in het plan voor een herinrichting van het centrum van Schagen.

Het plan dat zij onder ogen zullen krijgen, bestaat uit zestien maatregelen die het verkeer in het centrum van Schagen veilig, bereikbaar en flexibel moet maken. Meest in het oog springend zijn de plannen voor minder parkeerplekken en meer groen aan de Gedempte Gracht. Ook het deels afsluiten van de Markt voor motorvoertuigen is een concrete maatregel die naar voren komt. Het idee is dat het middelpunt van de parkeer- en verkeersdrukte hiermee naar de randen van het centrum zal worden verplaatst. De spaarzame parkeerplaatsen die in het centrum resteren, zullen gratis blijven.

Autoluw

Het autoluw of autovrij maken van het centrum is vooralsnog niet aan de orde gebleken, maar zal wel getoetst worden in een haalbaarheidsonderzoek. Wat betreft bevoorrading in het centrum en de huidige situaties aan de Thorbeckestraat en de Oosterstraat zal alles blijven zoals het was. Wel zal er volgens het plan een ’logischere categorisering van wegen in 30 km/u en 50 km/u aangebracht’ worden.

Zoals het er nu naar uitziet, zal de gemeenteraad op 15 februari een besluit nemen over dit plan.

Het concept plan is te vinden op de website van de gemeente via www.schagen.nl/verkeersplan. De vergadering is donderdagavond 27 januari live te volgen via de website van de raad www.raadzaamschagen.nl.

Meer nieuws uit Noordkop

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.