Rechtspraak tussen de tuinfakkels en de bloempotten. Rechter bekijkt persoonlijk de erfgrens op Klein Dorregeest

De betwiste ’punt’ tussen het tuincentrum (links) en het huis van de familie Miggels (rechts).

De betwiste ’punt’ tussen het tuincentrum (links) en het huis van de familie Miggels (rechts).© Foto Mediahuis

De punt met in het midden op de achtergrond de bak voor paardenmest die niet kan worden bereikt.

De punt met in het midden op de achtergrond de bak voor paardenmest die niet kan worden bereikt.© Foto Mediahuis

1 / 3
Henk-Jan den Ouden
Akersloot

Zo moet rechtspraak vroeger vaak gegaan zijn. Rechter Saarloos hield zitting in een Akerslootse plantenkas, tussen de tuinfakkels en de bloempotten, onder het toeziend oog van een dozijn buurtgenoten. Onderwerp van het geschil: de erfgrens tussen tuincentrum Janssen en de buren, het echtpaar Miggels.

Saarloos was eerst in de gure wind poolshoogte komen nemen op de erfgrens en nam de situatie goed in zich op. Een mestput, een schuine punt in het perceel, een schuur die iets over de erfgrens gebouwd is, afwatering op het terrein van de buren, de plaats van geel geverfde piketpaaltjes. Daarna verplaatste het gezelschap zich naar binnen. Met stoelen van het tuincentrum (prijs: 145 euro) en dito tafeltjes was een geïmproviseerde zittingszaal gecreëerd. Tussen de tuinfakkels, de harken en de bloempotten.

Ruilverkaveling

In die setting werden de feiten boven water getild. De oprit van het tuincentrum is een jaar of dertig geleden schuin gemaakt, zodat de auto’s er makkelijker toegang hadden. Dat was toen nog geen probleem, omdat de grond in de familie bleef. In 1998 werd met een ruilverkaveling de erfgrens tussen de twee percelen door het Kadaster recht gemaakt en met een spijker in het wegdek gemarkeerd. De feitelijke situatie bleef echter het zelfde: een schuine toerit naar het tuincentrum, een punt uit het naastgelegen perceel. In 2015 kocht het echtpaar Miggels het perceel. Zij eisen nu dat de kadastrale grens wordt gehanteerd; dan moet de oprit dus recht worden gemaakt en kunnen ze de grond gebruiken.

Waar hadden ze die dan voor nodig, wilde rechter Saarloos weten. De voornaamste reden: de bak voor paardenmest voorin de tuin. Die moet regelmatig geleegd worden, maar kon vanwege die punt niet aan de weg aangelegd worden. Daarom ligt hij nu vlak voor de schuur. Aanvankelijk werd hij geleegd via de oprit van het tuincentrum, maar dat gebeurt al jaren niet meer.

Luchtfoto

Dennis Janssen van het tuincentrum en zijn vader Frits beroepen zich erop dat de situatie al zo’n 40 jaar zo is. Omdat aan te tonen, voerden ze onder andere een luchtfoto uit 2004 op en diverse verklaringen van buurtbewoners. ,,Het kadaster heeft een fout gemaakt’’, zei hun advocaat, meester Stephan. Hij beriep zich op verjaring, en stelde dat het echtpaar Miggels pas vanaf vorig jaar aanspraak maakte op de grond.

Volgens confrater Nolet is de grens vastgesteld door het kadaster. ,,Daar is geen bezwaar tegen ingediend. En de kadastrale erfgrens is de juridische erfgrens.’’ Ze stelde dat tuincentrum Janssen de grond slechts ’in houderschap’ had, en niet in bezit.

Het geschil is een echte burenruzie geworden. Bij een recente meting door het kadaster bleek, dat de schuur van het echtpaar Miggels een centimeter of zeven op het erf van het tuincentrum staat. En de afwatering van een schuur van het tuincentrum vindt plaats op de grond van Miggels, wat ook niet mag. Met wederzijds goedvinden is een paar jaar geleden een brede heg tussen de percelen weggehaald. Maar de schutting die Dennis Jansen daar heeft neergezet, kan Miggels weer niet bekoren. Door manoeuvres met shovels van het tuincentrum staat de boel schots en scheef, stelde hij. Maar voor al deze dingen is vast wel een oplossing te bedenken, suggereerde Saarloos.

Mestbak

De partijen gaan opnieuw met elkaar praten, op zijn aanwijzing. Hij suggereerde dat er nieuwe afspraken konden worden gemaakt om de mestbak toch via de oprit van het tuincentrum te laten legen, zodat het ’probleem van de punt’ wat minder scherp komt te liggen.

Maar eerst zoekt hij uit wat voor perceel de familie Miggels zes jaar geleden nou precies gekocht heeft. Zat die punt daar nou bij, of niet? Zo niet, dan kon het wel eens een verjaringskwestie worden. Saarloos liet vast doorschemeren dat als het op verjaring aankwam, tuincentrum Janssen wel eens gelijk kon krijgen. Hij sloot de zitting, en zocht zich een weg naar de uitgang, tussen de tuinbemesting en de schoffels door.

Descente

Bij een descente of ’gerechtelijke plaatsopneming’ bezoekt de rechter een plaats om zich een oordeel te kunnen vormen over de situatie. In dit geval reisde mr. Saarloos af naar de buurtschap Klein Dorregeest voor een geschil over een erfgrens.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen