Zorgen bij omwonenden over nieuwbouwplannen rond Streekhof Bovenkarspel

Een luchtfoto van het stationsgebied in Bovenkarspel. Onder het station, links het pand van de Rabobank en midden boven het station het kantoor en werkplaats van De Woonschakel. De Stationslaan ligt er tussenin.© Foto Cyclomedia

Mike Deutekom
Bovenkarspel

Bewoners van de Stationslaan en omgeving in Bovenkarspel zijn bezorgd over de plannen die de gemeente Stede Broec aan het voorbereiden is rondom winkelcentrum Streekhof.

Stede Broec werkt aan het ’doorontwikkelen’ van het centrumgebied. Zo is in de afgelopen jaren het winkelcentrum verder uitgebreid, is er een nieuw pand voor de Aldi gekomen en zijn er veranderingen geweest in de parkeermogelijkheden. De gemeente is nu toe aan fase 5 van de centrumontwikkeling en gaat daarvoor een visie opstellen.

Omdat de panden van de Rabobank (De Middend 1-3) en woningstichting De Woonschakel (Middenweg 5) ook meegenomen kunnen worden in de plannen, komt er een compleet plan voor het hele gebied. Gedacht wordt onder meer aan nieuwe winkels met daarboven appartementen grenzend aan het Streekplein. Op andere plekken komt ruimte voor parkeren.

Zwaar verkeer

Omwonenden hebben daarop hun zorgen geuit richting de politiek. Stationlaanbewoner Arjan Braak heeft namens meerdere omwonenden aandacht gevraagd voor verkeer- en parkeeroverlast. Ook bevoorrading van die nieuwe winkels baart de bewoners zorgen. Braak: ,,Met name aan de zuidkant van de Stationslaan is men zich ongerust. Daar krijgen ze een groot gebouw met winkels voor hun deur op de plek van de Rabobank en aan de achterzijde ontwikkelingen op de plek van De Woonschakel. Via welke route worden die nieuwe winkels bevoorraad? Hoe komen die zware vrachtwagens daar? Het wegdek en het trottoir van de Stationslaan worden nu al stuk gereden.’’

Braak stelt dat hij en de andere bewoners in principe niet tegen ontwikkelingen in het gebied aan de zuidkant van het winkelcentrum. ,,We denken graag mee en vragen daarom de gemeente om de bewoners hier meer bij te betrekken.’’

Niet concreet

Wethouder Nico Slagter stelt de omwonenden gerust. ,,Er komen nog heel veel momenten waar omwonenden hun zegje kunnen doen. Dit is een visieplan op hoofdlijnen. Het is een richting voor het college voor de invulling van dit deel van het centrum. Maar dit is allemaal nog niet concreet. Burgerparticipatie komt op een later tijdstip, als dit plan zich ontwikkelt en concreter wordt. Natuurlijk proberen we gaandeweg zoveel mogelijk mensen en de gemeenteraad tevreden te stellen.’’

De wethouder stelt dat de parkeernormen in acht worden genomen bij het opstellen van een definitief plan. Over de verkeersafhandeling zegt hij dat de gemeente alles in goede banen probeert te leiden. ,,Maar naarmate Stede Broec groter groeit en er steeds meer woningen bijkomen, neemt ook het aantal verkeersbewegingen toe. Daar ontkom je niet aan. Maar we hebben er aandacht voor.’’

Lees ook: Winkelcentrum Streekhof in Bovenkarspel ondergaat met komst van nieuwe supermarkt Aldi een metamorfose

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen