Gezocht: herinneringen aan strijd om gelijke vrouwenrechten in Zaanstreek

De Zaanse Vrouwenkrant uit 1987.

De Zaanse Vrouwenkrant uit 1987.© Foto Gemeentearchief Zaanstad

Van onze verslaggever
Zaandam

Het Gemeentearchief Zaanstad is op zoek naar materiaal van de Zaanse Vrouwenbewegingen uit de periode 1950-2000.

Het archief bereidt een expositie voor over de strijd om betere rechten voor vrouwen, die van 22 februari tot en met 15 april te zien zal zijn in de hal van het stadhuis. In het archief zelf is het nodige te vinden, maar ook inwoners kunnen materiaal bijdragen. ,,Denk bijvoorbeeld aan de Moedermavo en VOS (Vrouwen Oriënteren zich in de Samenleving) cursussen’’, geeft het archief als suggesties mee. ,,Op de Anna Polakschool op de H. Gerhardstraat konden (herintredende) vrouwen een beroepsopleiding volgen.’’

Daarnaast valt te denken aan actie-, cabaret- en filmgroepen waar veel vrouwen lid van waren en waarmee ze wilden streven naar gelijkwaardigheid. In het Zaans Vrouwencentrum en het Buitenlands Vrouwen Centrum waren vrouwenorganisaties actief die de emancipatie bevorderden en de belangen van vrouwen behartigden. Ook diverse politieke partijen kenden hun eigen vrouwengroep. De Federatieve Vrouwenraad bestond uit verschillende actieve vrouwengroeperingen.

Wie thuis nog foto’s, buttons, T-shirts, schriften, flyers, krantjes en andere spullen heeft liggen die herinneren aan de vrouwenstrijd, kan die in bruikleen geven. Neem dan contact op met Geke van de Kamp via gemeentearchief@zaanstad.nl.

Meer nieuws uit Zaanstreek-Waterland

Meest gelezen