Nieuw dorpshuis en nieuwe basisschool Schellinkhout medio 2024 klaar

Eerder gemaakt schetsplan voor nieuwe seniorenappartementen, het nieuwe dorpshuis, de nieuwe school, de nieuwe gymzaal en het nieuwe sportveld langs de Dorpsweg (links) in Schellinhout.© Illustratie gemeente Drechterland

Cees Beemster
Schellinkhout

De nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in Schellinkhout, met onder meer een nieuw dorpshuis en een nieuwe basisschool, is volgens de gemeente Drechterland naar verwachting medio 2024 klaar.

In de nieuwe MFA komt ook kinder-, peuter- en buitenschoolse opvang. Ook worden bij de accommodatie een dorpsplein en een nieuw sportveld gemaakt. De bestaande Jan Luykenschool en dorpshuis De Dregt worden gesloopt om plaats te maken voor deze nieuwbouw.

Plannen

De plannen ontstonden nadat inwoners van het dorp in 2016 aangaven het dorpshuis te willen vernieuwen. Hier kwamen later de naastgelegen basisschool en de kinderopvang bij. Ook moesten er seniorenappartementen komen.

De gemeenteraad stemde in juni 2020 in met een programma van eisen, de stedenbouwkundige uitgangspunten en een beeldkwaliteitsplan voor de nieuwbouw. Drechterland koos in december 2020 het schetsontwerp van TBE-ZA architecten uit om verder uit te werken voor het plan.

Na een aantal gesprekken met het schoolbestuur en de kinderopvang ligt er volgens de gemeente nu een breed gedragen plattegrond. Die wordt de komende periode verder uitgewerkt tot een voorlopig en definitief ontwerp. De planning van de bouw wordt nog vastgesteld, maar naar verwachting is het MFA medio 2024 klaar.

Informatiebijeenkomst

Begin 2022 wordt het voorlopige ontwerp tijdens een informatiebijeenkomst aan de bewoners van Schellinkhout gepresenteerd. De bijeenkomst wordt gehouden in het dorpshuis als dat volgens de dan geldende coronamaatregelen mogelijk is. Intussen hebben de gemeente, onderwijsstichting Present en kinderopvang Berend Botje de bouwheer- en samenwerkingsovereenkomst getekend. Wat aangeeft dat zij samen opdrachtgever zijn van de nieuwbouw.

(Tekst gaat door onder de foto)

Gaby Alberts (links) van kinderopvang Berend Botje, Ruurd Bijlsma van Stichting Openbaar Onderwijs Present en wethouder Simone Visser-Botman van de gemeente Drechterland ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst voor de nieuwbouw in Schellinkhout.© Foto Drechterland / Barend Hoekstra

,,Ik ben blij met deze samenwerking’’, zegt wethouder Simone Visser-Botman. ,,Met elkaar kunnen we in de dorpskern van Schellinkhout een mooi gebouw realiseren waar verschillende functies samenkomen. De eerste schetsen zien er veelbelovend uit. Dankzij de inzet van de partijen is het ontwerpproces in een stroomversnelling geraakt. Het is mooi dat we de inwoners nu het plan kunnen laten zien.’’

Lees ook: Schellinkhout krijgt een boost met nieuw dorpshuis, nieuwe school en dik 50 nieuwe woningen

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen