Twee miljoen euro in de pot. Dijk en Waard geeft aanvullende coronasteun aan verenigingen, organisaties en ondernemers

Coronasteunfondsen in de nieuwe gemeente Dijk en Waard.© Archieffoto

Roel van Leeuwen
Heerhugowaard

Zolang de coronacrisis voortduurt zal de nieuwe gemeente Dijk en Waard waar nodig steun bieden aan lokale verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers. De coronasteunfondsen van Heerhugowaard en Langedijk worden samengevoegd.

In totaal bevindt zich nog zo’n twee miljoen euro in de pot voor een compensatievergoeding. Het kan onder meer gaan om een exploitatiebijdrage of een bijdrage die samenwerkingen moet stimuleren. Ook kan er geld worden aangevraagd voor de huur van een gemeentelijke accommodatie.

De twee gemeentelijke coronasteunfondsen werden in juni 2020 opgericht als aanvulling op de coronasteun van de hogere overheden voor verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Zo zijn bijvoorbeeld in Heerhugowaard horecaondernemers vanuit het gemeentelijke fonds gecompenseerd, evenals verschillende winkelgebieden, culturele verenigingen en maatschappelijke organisaties. In Langedijk ontving Museum BroekerVeiling meerdere exploitatiebijdragen en gingen er ook bedragen naar sportverenigingen, bibliotheek en dorpshuizen.

Behalve individuele bijdragen kan vanuit het coronasteunfonds ook een stimuleringsbijdrage worden aangevraagd voor gezamenlijke initiatieven die bijdragen aan het duurzame herstel van de lokale economie en het weerbaarder maken van maatschappelijke organisaties en verenigingen. Samenwerkingsinitiatieven kunnen zich aanmelden via www.heerhugowaard.nl/steunfonds en www.gemeentelangedijk.nl/steunfonds.

Naast het coronasteunfonds is er tot 31 december 2021 vanuit het Rijk ook een aparte financiële tegemoetkoming mogelijk voor instanties die extra kosten maken in verband met het controleren op coronatoegangsbewijzen. De gemeente heeft de betreffende instanties hier actief over geïnformeerd.

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.