Weinig kans op ’flexflats’ tegen ergste woningnood in nieuw te bouwen wijk Enkhuizen

De plek waar de nieuwe wijk, en dus ook de flexflats, zouden kunnen komen.

De plek waar de nieuwe wijk, en dus ook de flexflats, zouden kunnen komen.© foto mediahuis

Tanja koopen
Enkhuizen

Het college van Enkhuizen ziet in nieuwbouwwijk Gommerwijk West West op korte termijn weinig mogelijkheden voor de bouw van flexflats om de ergste woningnood te lenigen.

Dat blijkt uit de raadsbrief over de te ontwikkelen wijk, waar inmiddels een voorontwerp bestemmingsplan klaarligt, dat ook nog de goedkeuring wegdraagt van de provinciale welstandscommissie. De gemeente werkt nu het bestemmingsplan verder uit en hoopt dat begin volgend jaar aan de raad voor te leggen.

Er is haast geboden met de ontwikkeling van de wijk, omdat de rechtbank in een door enkele grondeigenaren aangespannen zaak heeft bepaald dat het bestemmingsplan er eind september had moeten liggen. Het college heeft hier uitstel voor aangevraagd.

Wens

Vanuit de gemeenteraad kwam de dringende wens om aan de rand van de nieuwe wijk snel flexwoningen te realiseren voor de vele woningzoekenden. Het college stelt nu dat dat een lastig parket wordt. Aanvankelijk was de bedoeling de nieuwe wijk in twee delen te ontwikkelen met ieder een eigen bestemmingsplan: eerst een voor het noordelijk deel, tegen Andijk aan, later voor het zuidelijke deel.

(Tekst gaat door onder de foto)

Het voorontwerp van nieuwe wijk Gommerwijk West West.

Het voorontwerp van nieuwe wijk Gommerwijk West West.

Door de uitspraak van de Raad van State is de gemeente gedwongen één globaal bestemmingsplan voor het hele gebied uit te werken, met als basis een woningbouwbehoefteonderzoek uit begin 2020. Daarin worden flexwoningen niet genoemd. Wil de gemeente die alsnog opnemen in het plan, dan moet opnieuw onderzoek gedaan worden naar de soorten woningen in de wijk én moet dit regionaal worden afgestemd. Dat kan wel een half jaar tot een jaar extra duren, stelt het college, en houdt de ontwikkeling van de nieuwe wijk op.

Dwangsom

Reden voor het college om de raad eerst over het nu voorliggende globale bestemmingsplan een uitspraak te willen laten doen, zodat met de ontwikkeling van de nieuwe wijk snel kan worden begonnen én de schade van een eventuele dwangsom kan worden beperkt. Op 16 december is de zitting van de Raad van State waarin de gemeente om opschorting van de dwangsom vraagt.

Na het raadsbesluit over het globale bestemmingsplan, begin volgend jaar, kan met een geactualiseerd onderzoek naar de woningbouwbehoefte in Enkhuizen bekeken worden hoe flexwoningen wel kunnen worden ingepast in de nieuwe wijk.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen