Betrekkelijk weinig uitkeringen verstrekt in de stad Schagen. ’Meer werkgelegenheid dan zes jaar geleden’

In het gemeentehuis wordt het Sociaal Domein van Schagen bewaakt.© Archieffoto

Arie Booy
Schagen

Vergeleken met de gemiddelde plaats in Nederland maken betrekkelijk weinig mensen in de stad Schagen gebruik van een uitkering in het zogenaamde sociaal domein.

Geniet over het gehele land gezien zo’n 20,6 van de bevolking een uitkering, in Schagen stokt het cijfer op 15,7 procent. Dat blijkt uit cijfers van de databank van de gemeente. Met de invoering in 2015 van de Participatiewet, Wmo en de Jeugdwet werd de lokale overheid verantwoordelijk voor het bieden van hulp bij werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Op het stadhuis heet dat hele pakket sociaal domein.

Dat grote geheel kan onderverdeeld worden in diverse soorten uitkeringen. Uit de CBS-cijfers blijkt dat landelijk gezien 5,2 procent van het aantal huishoudens een bijstandsuitkering heeft; in Schagen gaat het slechts om de helft: 2,6 procent. Het aantal huishoudens met bijstand schommelt rond de 530. Er werden dit jaar 644 WAO-uitkeringen verstrekt. 693 jongere inwoners krijgen een Wajong-uitkering.

De werkloosheid in Schagen is de afgelopen jaren afgenomen. Met bijna zeventig procent is de arbeidsdeelname hoog te noemen. Zes jaar geleden tikte het werkloosheidscijfer bijna de vijf procent aan; tegenwoordig schommelt dit rond de 2,5 procent. Dat correspondeert met het aantal ww-uitkeringen dat aan inwoners van Schagen verstrekt wordt: 460.

Meer nieuws uit Noordkop

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.