De palingvisser is goed voor de palingstand | opinie

’Als sector kijken we naar de lange termijn en daarom steunen wij het Europese Aalbeheer’, zegt Gerrit Klooster.© foto ANP

Gerrit Klooster

Het gaat slecht met de paling. Dat is de heersende gedachte bij veel Nederlanders. Maar klopt dat beeld wel? Gerrit Klooster van Vishandel Klooster in Enkhuizen vindt van niet. Hij ’strijdt’ tegen ’nepnieuws van natuurextremisten’.

Afgelopen week bleek maar weer dat internationale wetenschappers het totaal niet met elkaar eens zijn. Terwijl ICES adviseert om de palingvisserij te stoppen en ook geen jonge paling meer uit te zetten, willen wetenschappers in Frankrijk de hoeveelheid jonge paling die wordt opgevist voor uitzet in het wild én voor consumptie juist vergroten. ’Het gaat een stuk beter zegt de een’,’nee het gaat juist slechter’ zegt de ander. De wetenschapper die het palingprobleem ooit aankaartte in de 80’er jaren, Dr. Willem Dekker, zegt deze week in een interview aan Euronews dat het huidige Europese beleid, precies bereikt wat het beoogt: een stijgende palingstand.

De daling van de palingstand stopte in 2011 en stijgt licht sinds 2014. Het nieuwe kabinet kan daarom het beste doorgaan met de maatregelen in het Nederlands Aal Beheerplan. Sinds 2009 wordt er veel geïnvesteerd in het herstel van de palingstand en de tekenen dat het werkt zijn er wel degelijk. Dat het sommige wetenschappers niet snel genoeg gaat, mag natuurlijk geen reden zijn om al die investeringen ongedaan te maken en de sector tegelijkertijd de nek om te draaien.

De palingsector kan alleen bestaan bij een goede palingstand. Het is een kwestie van zaaien en oogsten. Vandaar dat de sector flink investeert, om zo duurzaam en beheerst mogelijk met de palingstand om te gaan. We zien echter ook dat een paar ngo’s een ware hetze voert om hun eigen achterban tevreden te stellen. Zij ontvangen geld van de Postcodeloterij voor grote campagnes en roeptoeteren dat de paling uitsterft... Een uitspraak die werkelijk kant noch wal raakt.

Als sector kijken we naar de lange termijn en daarom steunen wij op alle mogelijke fronten het Nederlandse en Europese Aalbeheer. Dat beheer bevat zoveel regels om de visserij beheerst te laten verlopen, dat de impact ervan inmiddels ver is teruggedrongen. Zo ver, dat juist water- en natuurbeheerders aan zet zijn om de overgebleven problemen op te lossen. Paling moet langs de tienduizenden barrières kunnen om zijn leefgebied te bereiken en niet vermorzeld te worden in pompen van gemalen. En ja, het aanpassen van een dam of een waterkrachtcentrale kost veel geld. Maar dat is geen reden om dan de knop van de visserij maar even helemaal dicht te draaien. Makkelijk en goedkoop wellicht, maar oneerlijk én contraproductief.

Nertsenfokkerij

Dat hebben we ook gezien in de nertsenfokkerij: nertsen worden nu gefokt in landen zonder enige vorm van toezicht, en er wordt geen ’bontje’ minder om verkocht in Europa. Minder toezicht, zonder gereguleerde handel werkt misdaad in de hand. De Chinese stroperij van Europese jonge paling was in 2020 vijf keer zo groot als de legale visserij! De sector heeft dat eigenhandig aangekaart bij Europol en vorig jaar was het bijna terug naar nul. Zonder toezicht door de legale visserij, veert de massale stroperij binnen no time weer op.

Het oplossen van het palingprobleem is dus minder makkelijk dan het lijkt. De belangen zijn enorm, maar tegenstrijdig. Het is de mens tegen de natuurbeschermer. Dat is prima, maar bagatelliseer de mens niet tot alleen de palingvisser. Zelf strijd ik sinds 2010 als werkgever voor honderd gezinnen die van paling moeten leven, tegen het pure nepnieuws van natuurextremisten; dat paling net een panda is en dat je hem alleen kan redden als je stopt met eten. Want als er één groep is die wil dat de palingpopulatie goed is én daarvoor echte verantwoordelijkheid neemt, dan zijn het de mensen van de sector.

Meer nieuws uit Opinie-Column

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.