Van plan om met een drone boven de Wieringermeer te gaan vliegen? Pas dan vooral op voor een militair transportvliegtuig op lage hoogte

Een Hercules vliegtuig.© Foto Defensie

Arie Booy
Middenmeer

Wie de komende weken van plan is met een drone te gaan vliegen in de Wieringermeer moet opletten. Het ministerie van defensie heeft een groot deel van het land tot en met 17 december 2021 tijdelijk aangemerkt als militair laagvlieggebied.

Dat heeft consequenties voor de hoogte waar op een drone mag vliegen. Het laagvlieggebied ligt voornamelijk aan de oostzijde van het IJsselmeer, maar de Wieringermeer is in Noord-Holland een regio waar de bepalingen wel van toepassing zijn.

De reden van de vliegbeperking is een oefening van de Koninklijke Luchtmacht: Tech Bull. Daarbij wordt er met een militair transportvliegtuig op lage hoogte gevlogen. Om die reden moeten dronevliegers tijdelijk extra alert zijn.

Tijdens oefening Tech Bull stijgt een transportvliegtuig van het type Hercules C-130 steeds op vanaf vliegbasis Eindhoven. De gezagvoerders krijgen de mogelijkheid om verschillende routes te plannen. Om de geluidsoverlast op de grond tot een minimum te beperken is gekozen voor een groot tijdelijk laagvlieggebied.

Weekdagen

De oefenvluchten met het transportvliegtuig vinden op weekdagen plaats. Er zal ook in de avonduren worden gevlogen: zo kan er geoefend worden met nachtzichtapparatuur. Ook wordt er vracht door middel van een parachute gedropt. De intentie is om niet laag over bebouwing te vliegen en ook zal er niet boven Natura 2000-gebieden worden gevlogen.

Volgens Defensie geldt er voor het vrachtvliegtuig een tijdelijke ondergrens van 300 voet, omgerekend circa 90 meter. Dronevliegers zullen moeten checken wanneer er mogelijk laaggevlogen wordt in het betreffende gebied.

Het magazine Drone Watch geeft tips: ’In de GoDrone-app wordt het laagvlieggebied niet weergegeven; op de dronekaart van Aeret wel. Als je vliegt in Open subcategorie A1 of A2 dan mag je maximaal 30 meter hoog vliegen. Dronevluchten in categorie A3 zijn tijdelijk niet toegestaan. ROC-houders en operators in de Specific categorie dienen eerst toestemming te vragen bij de militaire luchtverkeersleiding en hun drone-operaties kenbaar te maken’, meldt Drone Watch.

Meer nieuws uit Noordkop

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.