Omwonenden roepen provincie op: maak haast met Tata-vergunningen

Kooksfabriek 2

Mirjam van der Puijl
Wijk aan Zee

Maak tempo met de vergunningen voor Tata Steel, zodat Kooksfabriek 2 eerder dicht kan. Daartoe roept de Dorpsraad Wijk aan Zee op in een brief aan gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie Noord-Holland. De brief is ook ondertekend door Vereniging IJmuiderstraatweg, Milieuplatform IJmuiden-Noord en stichting IJmondig.

Zondag sloot ook stichting Duinbehoud, in een eigen brief, zich aan bij de oproep. Directeur Marc Janssen doet ,,het dringende verzoek om op korte termijn de nodige voorbereidingen te treffen voor een snelle vergunningverlening voor de vergroening en verduurzaming van Tata Steel.’’

Onderdeel van het ’vergroeningsplan’ van Tata Steel is een nieuw te bouwen DRI-installatie, een Direct Reduction Iron, die draait op aardgas. Die zou de taken van de omstreden Kooksfabriek 2 kunnen overnemen.

„Als de vergunning in zes maanden op tafel ligt, dan staat de DRI er vanaf dit moment binnen 3,5 jaar. Daar steek ik mijn nek voor uit”, zo verklaarde kersverse operationeel directeur Jeroen Klumper van Tata Steel eerder deze maand in een overleg, volgens de omwonenden. Op dit moment denkt de staalgigant dit echter op zijn vroegst in 2030 voor elkaar te kunnen hebben. „Een belangrijk aspect hierin is vergunningenverlening. Normaliter staat hier een jarenlang traject voor”, zo is te lezen in de notulen van de bijeenkomst.

De belangenverenigingen van omwonenden doen daarom een beroep op de provincie om de procedures voor de DRI-installatie te versnellen.

„Het voordeel van een DRI voor de omgeving is evident: daarmee kan het vervuilendste deel van de staalproductie geschrapt worden”, schrijven de omwonenden. „De cokes- en sinterproductie zijn niet meer nodig. En ook het cokes verstoken in de hoogoven vervalt. Het gevolg is een enorme gezondheidswinst. Het is inmiddels boven alle twijfel verheven dat de verouderde cokesfabriek 2, die onder meer benzeen lekt, de gezondheid van omwonenden in de IJmond ernstig aantast. Uit allerlei wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat er een rechtstreeks verband is tussen cokesproductie en kankerincidentie (onder meer longkanker, leukemie en blaaskanker) naast hartaandoeningen.”

„De noodzaak van snelle sluiting vanwege de volksgezondheid is evident. Wij roepen u, de vergunningverlener, daarom bij deze met klem op gebruik te maken van de flexibiliteit in de regelgeving als Tata Steel werkelijk tempo wil en ook gaat maken met het vergroenen, werkelijk in een DRI wil investeren en hoogoven 6 en cokesgasfabriek 2 […] uit de roulatie wil nemen. Wij vragen u dit opdat de procedures versneld worden; uiteraard dient de nauwkeurigheid bij het verstrekken van de vergunningen te allen tijde gewaarborgd te blijven.”

Stichting Duinbehoud wijst in haar eigen brief daarnaast ook op de vergunningen voor de DeNOx-installatie. Die moet de stikstofuitstoot van de pelletfabriek verminderen. Te veel stikstofneerslag heeft grote impact op de natuur en dus ook op duinflora en -fauna.

,,Het versnellen van de vervunningenprocedure kan in belangrijke mate worden bereikt door voldoende ambtelijke inzet bij de vergunningverlenende diensten en/of door inhuur van extra capaciteit’’, aldus directeur Marc Janssen. Hij vraag gedeputeerde Olthof dan ook dringend om ,,voldoende ambtelijke capaciteit vrij te maken.’’

Meer nieuws uit IJmond

Meest gelezen