Baarnaars in de bijstand mogen voortaan meer giften krijgen zonder dat dat ten koste gaat van uitkering

Eric Lorier
Baarn

De gemeente Baarn verhoogt het vrijgestelde bedrag dat bijstandsgerechtigden aan giften mogen ontvangen zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitkering.

Diverse Baarnse politici hebben al aangekondigd bij hun partijgenoten in Soest en Bunschoten te gaan lobbyen om het bedrag ook in die gemeenten op te trekken. Dat zou ook wel zo praktisch zijn, aangezien Baarn, Soest en Bunschoten hun ’sociale dienst’ hebben samengevoegd.

Hoeveel giften een bijstandsgerechtigde mag ontvangen verschilt per gemeente. In Baarn lag de grens op 1200 euro. D66, BOP en ChrU/SGP dienden een motie in om deze grens te verhogen naar 2000 euro voor alleenstaanden en 2500 euro voor gehuwden of samenwonenden. De motie kreeg raadsbrede steun.

Volgens de Baarnse gemeenteraad is het optrekken van de grens noodzakelijk vanwege stijging van huurlasten en kosten voor levensonderhoud. Giften die bedoeld zijn om huurachterstanden of energierekeningen te betalen vallen overigens buiten deze regeling.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen