Allerzielenviering Uitgeest met singer-songwriter en vicaris; pastoor Kaleab grote afwezige

Allerzielen 2020 in Uitgeest, met mondkapjes.

Allerzielen 2020 in Uitgeest, met mondkapjes.© Archieffoto Ronald Goedheer

Ton de Lange
Uitgeest

Naast het eigen, eeuwenoude kerkkoor Laus Deo en Martijn Koning met zijn vrouw als vaste doedelzakspelers kent de Allerzielenviering op 2 november in de katholieke kerk van Uitgeest twee nieuwe gezichten: singer-songwriter Britt van Coezand uit het dorp en vicaris Gerard Bruggink van bisdom Haarlem-Amsterdam.

De Rafaëlgroep van parochiekerk Onze lieve Vrouwe Geboorte aan de Langebuurt verzorgt traditiegetrouw deze jaarlijkse lichtjesavond. Dit keer worden de namen afgeroepen van 35 dorpsgenoten die sinds 2 november vorig jaar zijn overleden. Volgens Wim Weber van de organisatie waren de meesten 70 jaar of ouder. Daarnaast is er de voorbede met 60 intenties, oftewel de namen van mensen die eerder zijn overleden en op speciaal verzoek worden genoemd.

Kaarsen

Bij iedere naam wordt een nagedachteniskaars aangestoken, die na afloop door de familie mag worden meegenomen. Tevens krijgen alle nabestaanden een gedachtenisprentje. Tijdens de viering vanaf 19 uur ontvangen alle aanwezigen een brandende kaars en lopen zij met de vicaris in processie naar het met kaarsen verlichte kerkhof. Dit alles onder stemmig en sfeervol gezang van Laus Deo (Latijn voor ’God Lof’). De graven en urnen daar worden gezegend.

(Tekst gaat door onder de foto)

Britt van Coezand.

Britt van Coezand.© Foto PR

Na afloop is er gelegenheid tot napraten in De Klop, het gebouw langs het verlichte pad naar de begraafplaats. Allerzielenviering duurt bij elkaar ongeveer 75 minuten. Lokale omroep OSU zendt uit op Ziggo kanaal 43. In afwachting van de landelijke persconferentie, eveneens op 2 november, is bij de viering vooralsnog geen sprake van beperkende maatregelen. ,,Normaal gesproken zit bij Allerzielen de kerk met ongeveer 400 mensen bomvol”, weet Weber.

Kaleab

Grote afwezige is de in Ethiopië geboren pastoor Kaleab Shiferaw die actief was een groot parochieel gebied: Uitgeest, Wijk aan Zee, Beverwijk, Velsen-Noord, Heemskerk en Castricum. Deze maand nam hij na zestien jaar om privéredenen afscheid en schreef hij ’de moeilijkste brief in mijn leven’, zoals te lezen op degoedeherdercastricum.nl. Dit deed hij ’met groot verdriet en onmetelijke pijn in mijn hart’ (-) ’De vriendschap, de vreugde en de verbondenheid die ik van velen kreeg is onbeschrijfelijk. Vanaf mijn komst in Nederland gaf u mij het gevoel dat ik een van u was’.

(Tekst gaat door onder de foto)

2018, pastoor Kaleab voor de Pancratiuskerk in Castricum.

2018, pastoor Kaleab voor de Pancratiuskerk in Castricum.© Archieffoto Ronald Goedheer

De afgelopen jaren bevond hij zich ’in een bijzonder moeilijke levensfase’. Zo overleed zijn vader in Ethiopië. ’In goed overleg met mijn bisschop van wie ik begrip, zorg en barmhartigheid mocht ontvangen, heb ik besloten een tijd van bezinning te nemen.’ (-) ’Dat Gods zegen u mag vergezellen op uw verdere levensweg’.

,,Het is een schok voor alle parochianen”, zegt Bart Putter. Hij is vicaris-generaal van bisdom Haarlem-Amsterdam. ,,We zijn druk bezig met een opvolger, die hopelijk medio december begint. Pastoor Kaleab gaat wat anders doen, in of buiten de kerk. Hij zoekt even zijn eigen weg.”

Meer nieuws uit IJmond

Meest gelezen