Geen compensatie zorgkosten voor geweldsslachtoffers turnen. Tweede Kamer wijst voorstel om tot een regeling te komen af

Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks): ,,Betuig niet eerst volop medeleven om vervolgens niets concreets te doen.’’© Foto ANP/Bart Maat

Marco Knippen
Den Haag

De oud-turnsters die te maken kregen met fysiek, geestelijk en emotioneel geweld hoeven bij hun persoonsgebonden traumabehandeling niet te rekenen op overheidssteun. Een motie om de zorgkosten, met terugwerkende kracht, te vergoeden haalde het dinsdag in de Tweede Kamer niet.

In het eind april verschenen rapport ’Ongelijke leggers’, waarin de onderzoeksuitkomsten naar grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse gymsport staan, kwam naar voren dat voor de slachtoffers niet altijd de gewenste specialistische en langdurige zorg beschikbaar is. Ook werden zij in het behandeltraject, als na een zoektocht wel de juiste hulp was gevonden, geconfronteerd met kosten die niet of slechts deels vergoed worden.

Hoewel het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) op verzoek van sportkoepel NOC NSF onlangs met een ’specialistische behandeling op maat’ kwam, constateerden de Tweede-Kamerleden Lisa Westerveld (GroenLinks), Attje Kuiken (PvdA) en Michiel van Nispen (SP) dat voor veel oud-turnsters dit aanbod niet passend is. Vandaar de oproep om te komen tot een compensatieregeling, anders dan de eerder door de Nederlandse gymnastiekunie KNGU en NOC NSF toegezegde collectieve tegemoetkoming van 5.000 euro per persoon als ’erkenning van het aangedane leed’. Het voorstel werd door de coalitiepartijen verworpen. Hetzelfde gold voor de motie waarin werd verzocht om te onderzoeken of 5.000 euro vergoeding voor geweldsslachtoffers wel evenredig is.

,,Dit is enorm teleurstellend’’, stelt Westerveld. ,,Ik zou het begrijpen als in het debat afstand was genomen van de rol en de taak van de overheid. Dat deed niemand. Betuig niet eerst volop medeleven om vervolgens niets concreets te doen.’’

Lees ook: ’Hij grijpt met zijn handen mijn keel vast en tilt me aan mijn nek de lucht in.’ Mishandeld, vernederd en van je identiteit beroofd: dit overkwam topturnsters in Nederland

Meer nieuws uit Sport

Meest gelezen