Premium

Helderse werklieden in Duisburg 1900-1914

Teunis Jan Bremer en zijn vrouw Lena Agaart.

Teunis Jan Bremer en zijn vrouw Lena Agaart.

Jan T. Bremer

In het begin van de vorige eeuw werkten duizenden Nederlanders voor kortere of langere tijd in het Duitse Ruhrgebied, met name in Duisburg. Deze stad aan de monding van de Ruhr en de Emscher in de Rijn, ontwikkelde zich tot de grootste binnenhaven van Europa met tientallen havenbekkens en kilometers kadeoevers.

Meer nieuws uit Noordkop

Meest gelezen