Motie over herrie Schiphol: ’Tot hier en niet verder!’; in raad Uitgeest wordt brede steun verwacht

Ton de Lange
Uitgeest

Politieke partij Uitgeest Lokaal stelt ’dat de grens van toelaatbaar geluidsoverlast in Uitgeest bereikt is’. ’Tot hier en niet verder!!!’ Deze hartenkreet staat in de motie die UL inbrengt tijdens de raadsvergadering van 28 oktober. Bert Weijers (UL) verwacht dat het unaniem wordt aangenomen. „Want wie vindt dit nu niet?” Daarna stuurt hij het resultaat naar alle andere gemeenten om Schiphol.

Uit de gezondheidsmonitor 2021 blijkt volgens UL dat 13 procent van de inwoners van Uitgeest ernstige slaapverstoring ondervindt, en 25 procent matige. Te veel geluidsoverlast leidt tot lichamelijke en geestelijke klachten. ’Uitgeesters zijn niet tegen vliegen op zich, maar wel tegen de overmatige overlast die het met zich meebrengt.’ Schiphol zou al vaker beterschap hebben beloofd, ’maar heeft nog geen significante resultaten laten zien’.

De constatering is dat het vliegverkeer boven Uitgeest weer aantrekt en de overlast weer toeneemt, ’zeker met de invoering van de Polderbaan (en Kaagbaan) als super preferente banen’. UL beweert tevens dat ’de eigenlijke hinder en andere gezondheidseffecten mogelijk hoger zijn, omdat de manier waarop de overheid de hinder registreert en berekent niet klopt’.

Het college van Uitgeest dient bij Schiphol en de overheid aan te dringen op ’eindelijk eens serieus’ overleg met de regio en geluids- en andere overlast voor alle bewoners tot een niveau terug te brengen dat nodig is voor een gezonde leefomgeving’.

Meer nieuws uit IJmond

Meest gelezen