De Jurk keert in juli 2022 terug in Oudeschild, nu permanent. Er wordt een speciale schatkamer ingericht voor de kostbare onderwatervondsten uit de Waddenzee

Voor ’de Nachtwacht van de onderwaterarcheologie’ moet een zuurstofvrije vitrine worden gebouwd.

Voor ’de Nachtwacht van de onderwaterarcheologie’ moet een zuurstofvrije vitrine worden gebouwd.© Archieffoto Kaap Skil

Anja Roubos
Oudeschild

De beroemde zeventiende-eeuwse japon die Texelse duikers in 2014 op de bodem van de Waddenzee vonden, keert in juli volgend jaar terug naar Texel. Dat is donderdag bekendgemaakt tijdens het werkbezoek van gedeputeerde Zita Pels aan museum Kaap Skil.

’De Jurk’ krijgt een plek in de nieuw te bouwen Schatkamer in de ondergrondse maquettezaal, samen met een groot aantal zilveren voorwerpen uit het Palmhoutwrak. Ook wordt op de eerste verdieping van Kaap Skil een nieuwe tentoonstelling ingericht voor de honderden bijzondere onderwatervondsten uit het wrak, waaronder een erotische poederdoos en een pronkbeker.

,,Wij kunnen niet wachten!’’, zegt museumdirecteur Corina Hordijk. ,,De wereld onder water is nog behoorlijk onontdekt. Dat de duikers daar zulke mooie spullen vinden, spreekt erg tot de verbeelding. Dat element zal ook een rol spelen in de nieuwe tentoonstelling.’’

De provincie Noord-Holland, die eigenaar is van de objecten, heeft Kaap Skil aangewezen als dé plek waar de collectie permanent zal worden tentoongesteld. Dat is geen eenvoudige opgave, want de collectie bestaat uit uiterst kwetsbare objecten. Met name het textiel is zeer gevoelig voor licht en zuurstof. De vitrines in de nieuwe tentoonstelling moeten daarom aan heel strikte voorwaarden voldoen.

(Tekst loopt door onder de foto)

Gedeputeerde Zita Pels (tweede van rechts) en directieleden van Stichting Texels Museum Anneke Schrama, Marion Barth en Corina Hordijk tijdens het werkbezoek in Kaap Skil.

Gedeputeerde Zita Pels (tweede van rechts) en directieleden van Stichting Texels Museum Anneke Schrama, Marion Barth en Corina Hordijk tijdens het werkbezoek in Kaap Skil.© Foto Kaap Skil

Louvre

De schetsontwerpen van ontwerpbureau Opera Amsterdam zijn klaar en er worden nu proeven gedaan met vitrines door de experts van de firma Meyvaert Museum uit Gent, die vitrinekasten heeft geleverd aan onder andere het Louvre in Abu Dhabi. De planning is dat komend voorjaar kan worden gestart met het inrichten van de tentoonstelling.

De collectie is uniek en is onderzocht door een team van internationale wetenschappers. De Jurk wordt beschouwd als de Nachtwacht van de onderwaterarcheologie.

In 2019 werd een ambitieus plan voor een grootscheepse verbouwing van Kaap Skil gelanceerd, waarvoor 19,9 miljoen euro nodig was. In de coronatijd is gekozen voor een gefaseerde uitvoering, te beginnen met de huisvesting van de Palmhoutcollectie. De provincie heeft hiervoor een miljoen euro beschikbaar gesteld. De BankGiro Loterij verstrekte 275.000 euro. Het Texelse toeristisch investeringsfonds STIFT fungeerde als vliegwiel met drie bijdragen van in totaal 425.000 euro.

Meer nieuws uit Noordkop

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.