RSG Enkhuizen en Martinuscollege Grootebroek komen mogelijk onder één bestuur

Eugène Kramer (links) van de RSG Enkhuizen en Kees van Bergeijk van het Martinuscollege in Grootebroek.

Eugène Kramer (links) van de RSG Enkhuizen en Kees van Bergeijk van het Martinuscollege in Grootebroek.© Foto Elske de Weijer

Cees Beemster
Grootebroek/Enkhuizen

Het Martinuscollege in Grootebroek en de RSG Enkhuizen gaan onderzoeken of het haalbaar is dat beide middelbare scholen onder één samenwerkingsbestuur kunnen vallen. Hiermee wordt beoogd het onderwijsaanbod in oostelijk West-Friesland op peil te houden in de komende jaren waarin het aantal leerlingen flink gaat krimpen.

Het Martinuscollege en de RSG Enkhuizen hebben nu samen zo’n 3200 leerlingen. „Tot 2030 gaat dit met elf procent krimpen”, weet Kees van Bergeijk, voorzitter van het College van Bestuur van het Martinuscollege. Hij spreekt daarom samen met zijn college Eugène Kramer van de RSG Enkhuizen de intentie uit om te onderzoeken of verdergaande bestuurlijke samenwerking mogelijk is.

Niet fuseren

,,De scholen gaan niet fuseren, ze blijven zelfstandig en houden hun eigen identiteit’’, benadrukt Van Bergeijk op voorhand. ,,Het gaat er om dat we ons onderwijsaanbod kunnen behouden, dus dat we bijvoorbeeld gymnasium en tweetalig onderwijs blijven houden. Door samen met één bestuur te werken kunnen de overheadkosten naar beneden en zijn we ook een goede werkgever met baangarantie.’’

De gesprekken over de bestuurlijke samenwerking zijn nog in de verkennende fase, al is er al wel een vooronderzoek gehouden. De raden van toezicht en medezeggenschapsraden van beide scholen zullen akkoord moeten gaan, net als de vakbonden en de gemeente Enkhuizen voor de RSG. Eerst gaan nu werkgroepen aan de slag om de mogelijkheden te bekijken, zoals voor de financiële en personele kant van dit verhaal. De medezeggenschapsraden zijn woensdag aan het eind van de middag geïnformeerd over het voornemen.

Van Bergeijk: ,,In februari-maart wordt duidelijk of we hiermee kunnen doorgaan. Op zijn snelst zullen we één bestuur hebben op 1 januari 2023. Hopelijk kunnen wij er met elkaar voor zorgen dat wij ook in de toekomst kunnen blijven doen wat wij het liefste doen: zorgen voor kwalitatief goed en divers onderwijs aan onze leerlingen op het Martinuscollege en op de RSG Enkhuizen.’’

Het Martinuscollege biedt nu vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium aan. RSG Enkhuizen vmbo-t, havo en atheneum en tweetalig onderwijs op alle afdelingen.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen