Gaan tennissers plaats maken voor senioren? Verhuizing TV Eemnes creëert ideale locatie voor seniorenhofje. ’Een win-win-situatie’

Het park van TV Eemnes is een uitgelezen locatie voor een seniorenhofje.

Het park van TV Eemnes is een uitgelezen locatie voor een seniorenhofje.© Studio Kastermans/Danielle van Coevorden

Mirjam van Twisk
Eemnes

Moet het sportcomplex van tennisvereniging Eemnes aan de Noordersingel plaats maken voor een seniorenhofje? Over die vraag werd deze week gediscussieerd in de Eemnesser gemeenteraad. Met zo’n verplaatsing zouden mogelijk twee vliegen in één klap geslagen kunnen worden, een win-win-situatie dus. Toch is de race nog lang niet gelopen.

De banen van TV Eemnes liggen op een plek die ideaal is voor de bouw van seniorenwoningen; direct naast winkelcentrum de Minnehof en grenzend aan het Huis van Eemnes. En naar dergelijke ideale plekken voor seniorenwoningen is de gemeente nou juist op zoek sinds onderzoek onder inwoners duidelijk maakte dat aan dergelijke huizen grote behoefte bestaat. En die behoefte zal alleen maar groter worden, want binnen twintig jaar is een kwart van de inwoners van Eemnes 75 jaar of ouder.

Snel handelen

De tennisvereniging op haar beurt ziet zich geconfronteerd met een terugloop van het aantal leden. Om dat een halt toe te roepen wordt er nagedacht over de aanleg van padelbanen, want die nieuwe racketsport zit wel enorm in de lift en zou een ledentrekker kunnen zijn. Er moet wel snel gehandeld worden, want in omliggende gemeenten (o.a. Laren en Blaricum) zijn de plannen voor dergelijke banen al in een vergevorderd stadium. Voor de aanleg van padelbanen én voor een nieuwe toplaag op de gewone banen van het elf jaar oude tenniscomplex is echter geld nodig en daarover wil de club in overleg met de gemeente.

Tel één en één bij elkaar op, en je hebt een oplossing die voor alle partijen het ’Ei van Columbus’ is, zo redeneerden de fracties van CDA en D66. Gesteund door een inspreker van seniorenorganisatie BasBEL kwamen zij met het voorstel om voor de tennisclub een andere, ruimere plek te zoeken en op de vrijkomende locatie een seniorenhofje te bouwen. Het college zou de mogelijkheid van deze uitruil moeten onderzoeken voordat er geld wordt gestopt in revitalisering van het huidige tennispark. De BasBEL-vertegenwoordiger voegde daar aan toe dat de woningcorporatie die de seniorenwoningen gaat bouwen, de tennisclub zou kunnen uitkopen. Hij zei ervan overtuigd te zijn dat het plan financieel haalbaar is en toonde zich bereid de cijfermatige onderbouwing van die stelling met de raad te delen.

Verplaatsbare baan

Het enthousiasme over het plan van beide fracties werd echter getemperd door de rest van de raad. Die zag weliswaar de logica van zo’n deal, maar vond de plannen nog veel te prematuur om er nu al een oordeel over te vellen Ook vreesden ze dat de tennisclub het slachtoffer zou kunnen worden als nader onderzoek leidt tot uitstel van aanpassingen aan het park. Geopperd werd dat dat mogelijk te ondervangen is met een verplaatsbare padelbaan. Die zou in afwachting van een eventuele verhuizing tijdelijk op het bestaande park neergezet kunnen worden.

Omdat de stemmen over het voorstel staakten, berustte de gemeenteraad er uiteindelijk in dat het college eerst in gesprek gaat met TV Eemnes om te horen welke wensen de club heeft en om het idee van een uitruil af te tasten. De resultaten van dat gesprek koppelen burgemeester en wethouders terug aan de raad en pas daarna wordt verder gesproken over de plannen. Wethouder De Boer tekende daarbij aan dat als het tot een uitruil komt dit een proces van vijf tot tien jaar zal vergen.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen