Hilversummers aan het woord en in debat over de toekomst van hun dorp/stad. Is verdichting een oplossing? Meer hoogbouw? En: wordt het Goois Natuurreservaat een pretpark?

’Is verdichting een oplossing, meer hoogbouw? Willen we dat? En zo ja waar dan?’

’Is verdichting een oplossing, meer hoogbouw? Willen we dat? En zo ja waar dan?’© Archieffoto: Studio Kastermans

Eddie de Paepe
Hilversum

Onder het motto ’De Toekomst van Hilversum: op naar 2040!’ is er dinsdag 5 oktober een grote debatavond onder leiding van Felix Meurders in De Morgenster. De organisatie is in handen van de stichting Hilversumse Architectuurprijs (HAP).

De gemeente werkt aan een toekomstbeeld voor Hilversum: De Omgevingsvisie. Maar eerst komen de Hilversummers zelf aan het woord, vindt HAP. ’Hoe willen wij dat onze stad (dorp?) er over 20 jaar uitziet?’, luidt de vraag die voor ligt. Het gaat volgens HAP in ieder geval over de thema's bouwen en wonen, verkeer, parkeren, mobiliteit, natuur en landschap.

De organisatie heeft een aantal belangrijke vragen ontvangen, die zeker aan de orde komen. Zoals: Hoeveel, voor wie en waar kan er nog gebouwd worden? En willen we dat? Waar blijven de betaalbare woningen? Corporaties verkopen en beleggers kopen op. Stijgende koop- en huurprijzen, waar komt het door en wie kan dat nog betalen? Is verdichting een oplossing, meer hoogbouw? Willen we dat? En zo ja waar dan? En, last but not least: hoe zit het met de tweedeling van onze stad?

Onder de hei

Op het gebied van verkeer, parkeren, mobiliteit is een belangrijke vraag over de Hilversumse wegen de extra drukte door de stijging van het inwoners aan kunnen. Moet er dan maar een weg boven, over of onder de hei komen? Gaan we meer bedrijven aantrekken of gaan we meer buiten Hilversum werken? Is het echt zo dat we steeds minder auto’s zullen hebben en meer gaan fietsen of met bus en trein reizen?

Verder neemt de druk op de omringende natuur toe. Vandaar dat HAP de vraag op tafel legt: Wat kan de resterende natuur in het Gooi nog aan? Wordt het Goois Natuurreservaat een pretpark met horeca, kabelbaan en ‘uitdagingen’ of beschermen we de resterende gebieden? En hoe dan? Wonen we binnenkort in ‘Groot Amsterdam’ en is onze natuur een soort ‘Central Park’?

Programma

Hoe willen we dat Hilversum er in de toekomst uitziet en met welke bevolkingsomvang en -samenstelling? De debatavond begint met een toelichting van HAP-voorzitter Peter van Dulst op de statistieken die zijn verzameld over de stand van Hilversum. Daarna kijken onafhankelijke specialisten naar het Hilversum van nu en de toekomst en kan het publiek met hen in gesprek.

Deelnemers zijn: Karin Kos (directeur-rentmeester GNR), Peter Boelhouwer, (hoogleraar huisvestingssystemen), Friso de Zeeuw (adviseur gebiedsontwikkeling en oud-gedeputeerde), Henk Meurs (hoogleraar mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling) en Jos Gadet (hoofdplanoloog gemeente Amsterdam). Gespreksleider is Felix Meurders

Het toekomstdebat begint dinsdag 5 oktober om 19.30 uur in De Morgenster, Seinstraat 2 in Hilversum (ontvangst vanaf 19:00 uur). Aanmelden voor een toegangsbewijs via www.hilversumsearchitectuurprijs.nl

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen