Vrij van waterplanten, geen overhangende takken of afval. Sloten moeten brandschoon zijn als schouwmeesters van het waterschap voor controle langskomen

Sloten worden schoongemaakt voor de aanstaande najaarsschouw.

Sloten worden schoongemaakt voor de aanstaande najaarsschouw.© Foto HHNK

Van onze verslaggever
Heerhugowaard

Zo’n honderd schouwmeesters van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaan binnenkort op pad voor de jaarlijkse slootcontroles.

Eigenaren van percelen die grenzen aan een sloot of vaart kunnen vanaf 18 oktober bezoek verwachten.

Tijdens de najaarsschouw kijken de inspecteurs of de watergangen voldoende schoon zijn. Dat is onder meer nodig om snel water af te kunnen voeren bij hevige neerslag. Bovendien wordt gekeken naar waterkwaliteit, ecologie en de stabiliteit van de oevers.

Doorstroming

De sloten moeten vrij zijn (gemaakt) van waterplanten, die de doorstroming belemmeren. Ook mag geen sprake zijn van overhangende bomen/takken en afval.

Bij duikers en bruggen moet alle begroeiing zijn verwijderd, uitgezakte oevers moeten zijn hersteld.

(Tekst gaat door onder de foto)

Met spandoeken, zoals hier in Stompetoren, kondigt het waterschap de slootcontroles aan.

Met spandoeken, zoals hier in Stompetoren, kondigt het waterschap de slootcontroles aan.© Foto HHNK

Een sloot is schoon als 90 procent van de breedte vrij is van begroeiing. Aan beide oevers mag nog wel wat begroeiing (5 procent) blijven staan: is een sloot bijvoorbeeld vier meter breed, dan gaat het om een rand van 20 centimeter.

Waterkwaliteit

Waterplanten dragen bij aan een gunstige waterkwaliteit en geven tijdens maaiwerkzaamheden beschutting aan vissen en andere waterdieren. Met begroeiing wordt ook oeverafslag voorkomen.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen