25 sollicitanten naar functie burgemeester van Hilversum. Wie wordt in februari de opvolger van Pieter Broertjes?

Eddie de Paepe
Hilversum

In totaal 25 personen hebben zich gemeld voor de vacature burgemeester van Hilversum. Het gaat om 17 mannelijke en 8 vrouwelijke kandidaten.

Dit heeft Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland, meegedeeld aan de gemeenteraad van Hilversum. Van deze kandidaten hebben/hadden 20 personen een (fulltime) functie in het (lokaal) openbaar bestuur, 5 personen hebben/hadden een functie daarbuiten.

De opvolger van Pieter Broertjes, die na een ernstige ziekte begin deze maand weer aan de slag is gegaan, moet in de raadsvergadering van 16 februari worden geïnstalleerd. Volgens de profielschets van de raad, die mede is gebaseerd op de inbreng van 122 inwoners, moet hij of zij onder meer ’vóór de gemeenschap en tussen de mensen’ staan.

(tekst gaat door onder de foto)

Zeventig

Broertjes kondigde vorig jaar aan dat hij zijn functie neerlegt, uiterlijk op 1 maart van dit jaar. Vijf maanden later wordt hij namelijk zeventig, de leeftijd waarop alle burgemeesters afscheid moeten nemen. De fractievoorzitters hebben namens de raad de profielschets voor de nieuwe burgemeester opgesteld. Die schets is vervolgens in de raad vastgesteld en aangeboden aan de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland, Arthur van Dijk. Tegelijkertijd zijn de leden van de vertrouwenscommissie benoemd. Dat zijn tien fractievoorzitters. De elfde, Mirjam Kooloos van Hart voor Hilversum, neemt geen zitting in de commissie.

Gesprekken

De vacature is vorige maand in de Staatscourant gepubliceerd. Geïnteresseerden kregen tot 13 september de gelegenheid om te solliciteren bij de Commissaris van de Koning. Na de selectie van de kandidaten vinden - in de tweede helft van november - gesprekken met de Hilversumse vertrouwenscommissie plaats, waarna de twee meest geschikte kandidaten aan de raad worden aanbevolen. De raad kiest in beslotenheid één kandidaat, die voor benoeming wordt voorgedragen. Als alles volgens plan verloopt kan de nieuwe burgemeester op 16 februari worden geïnstalleerd en beëdigd.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen