Overheidsfinanciën herstellen van forse corona-uitgaven

ANP Producties | Bron: ANP

Dankzij een sterker dan verwacht economisch herstel laten ook de overheidsfinanciën volgend jaar een flinke verbetering zien. Met een geraamd tekort op de begroting van 2,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) voldoet Nederland in 2022 weer aan de Europese norm, die een tekort van 3 procent toestaat. Dit jaar bedraagt het verwachte tekort nog 6 procent.

Ondanks de vele miljarden die het demissionaire kabinet al heeft uitgegeven aan steun voor door de coronacrisis getroffen bedrijven, blijft de staatsschuld volgend jaar naar verwachting beperkt tot 57.7 procent van het bbp. Ook dat is onder de grenswaarde uit het Europese Stabiliteits en Groeipact, dat ervoor moet zorgen dat eurolanden een verstandig begrotingsbeleid voeren.

Noodzakelijk is het overigens niet dat Nederland binnen de Europese begrotingsnormen blijft. De eurolanden hebben onderling afgesproken dat zij, gezien de grote economische en sociale gevolgen van de coronapandemie, zich voorlopig niet per se aan de financiële spelregels hoeven te houden.

Hoewel het kabinet demissionair is en dus terughoudend met nieuw beleid, kiest het toch voor een aantal "gerichte investeringen". Er is in de miljoenennota extra geld uitgetrokken voor het klimaatbeleid, de woningbouw, de aanpak van ondermijnende criminaliteit, defensie en koopkrachtverbetering voor onder anderen gezinnen en mensen die weinig te besteden hebben.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.