Hoornse fracties bezorgd: ’Gemeentelijke organisatie schiet tekort’

Woningen in Hoorn waarvoor eerder een vergunning is aangevraagd voor kamerverhuur aan arbeidsmigranten.

Woningen in Hoorn waarvoor eerder een vergunning is aangevraagd voor kamerverhuur aan arbeidsmigranten.© Collage foto’s Cyclomedia

Eric Molenaar
Hoorn

Een deel van de Hoornse gemeenteraad is ’bijzonder ongerust’ over de problemen die zijn opgetreden rond het verlenen van vergunningen. Ze vinden dat de gemeentelijke organisatie tekortschiet en dat het college van burgemeester en wethouders ’meer zelf aan de bal moet zitten’.

Eerder werd bekend dat Hoorn verplicht is zestien aangevraagde vergunningen, waaronder politiek gevoelige, zonder meer te verstrekken (’van rechtswege te verlenen’) omdat de wettelijke termijn is verstreken. Een thuiswerkende ambtenaar van de afdeling Vergunningen en Bouwtoezicht blijkt ze niet te hebben behandeld. Deze was volgens het college ingehuurd, maar was door het volledig thuiswerken en het grote aantal aanvragen het overzicht kwijtgeraakt.

Het gaat onder meer om het verbouwen van woonhuizen tot pensions voor seizoenarbeiders. Dit veroorzaakt op verschillende plekken overlast. De gemeenteraad heeft in maart dit jaar besloten dit niet meer toe te staan. Bestaande vergunningen mogen niet meer worden verlengd, nieuwe vergunningen moeten worden afgewezen en illegale pensions gesloten. Nu blijkt dat nieuwe aanvragen die daags na het raadsbesluit nog binnenkwamen niet kunnen worden afgewezen. Het zou onder meer gaan om het alsnog legaliseren van het opsplitsen van woningen aan de Melkweg en de Nachtegaal.

Vragenvuur

Vier fracties, CDA, Hoorn Lokaal, Fractie Tonnaer en EénHoorn, hebben hun zorg verpakt in een vragenvuur. Zij willen zo snel mogelijk antwoorden op negentien vragen, deze dinsdag nog te beginnen met een lijst van de zestien vergunningen die ’van rechtswege zijn verstrekt’. Die willen ze graag ontvangen nog voor de gemeenteraadsvergadering, vanavond.

Ze willen precies weten om welke adressen het gaat en op welke datum de aanvragen zijn ingediend. Welke mogelijkheden zijn er om de vergunningen alsnog niet toe te kennen? Kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die is ontstaan door vertragingen en eventueel verkeerd verstrekte informatie?

Ook vragen de raadsfracties hoe de ambtenaar in kwestie andere aanvragen heeft afgehandeld, vanaf wanneer hij met werkdruk in de knel kwam en hoe in tijden van thuiswerken de controle op het werk is geregeld. Zij stellen dat er bij thuiswerken, zeker van ingehuurde krachten, juist veel meer controle moet zijn. ,,Waarom is dit niet gedaan en gebeurt dit ook bij andere afdelingen?’’

De fracties vinden dat het college te veel een beeld schetst dat het allemaal niet zo’n vaart loopt. ,,Begrijpt u dat wij dit juist iets vinden waar je je wel heel veel zorgen om moet maken?’’

De vragenlijst bevat ook kritiek op het verlenen van mandaat aan ambtenaren, wat inhoudt dat ambtenaren (maar ook uitzendkrachten en gedetacheerden) binnen bepaalde grenzen bevoegd zijn om zelfstandig besluiten te nemen. De vier fracties vragen het college het aantal verleende mandaten zo snel mogelijk te herzien. ,,Wij hebben de indruk dat door een onbeheerst aantal mandaten de gemeentelijke organisatie is gedegenereerd tot een zelfbestuur.’’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen