Gemeente, horeca en sportclubs in Hilversum gaan door met NIX18-actie. ’Vier op de tien vierdeklassers heeft de afgelopen maand alcohol gedronken’

Eddie de Paepe
Hilversum

De gemeente Hilversum gaat door met de actie tegen het verkopen van alcohol aan jongeren van onder de achttien in horecagelegenheden en sportkantines.

Er zijn nog steeds veel jongeren in de regio Gooi en Vechtstreek die alcohol drinken voor hun achttiende, benadrukt de gemeente. Zo hebben bijna vier op de tien vierdeklassers (15/16 jaar) uit Hilversum de afgelopen maand alcohol gedronken.

Bedrijven mogen geen alcohol verstrekken aan personen onder de 18 jaar. Deze maatregel wordt in horeca en sportkantines het meest overtreden. Daarom is Hilversum in 2019 een pilot gestart met negentien horecabedrijven en vorig jaar met de sportclubs, die gericht is op de leeftijdscontrole. ’Uit de evaluatie van deze methode blijkt dat dit bij heeft gedragen aan een verbetering van de naleving’, meldt de gemeente.

De pilot in de horeca is afgerond en geëvalueerd. De pilot in de sportclubs is nog niet uitgevoerd, maar omdat de looptijd hiervan verstrijkt aan het eind van dit jaar, is besloten deze te verlengen. Naast inzet op leeftijdscontrole is de gemeente Hilversum aangesloten bij de landelijke campagne NIX18.

Evaluatie horeca

In 2019 zijn afspraken gemaakt tussen negentien horecabedrijven, de gemeente en bureau Objectief. Dit hield in dat ondernemers onder meer investeren in oefencontroles om de naleving van NIX18 te verbeteren. De gemeente voerde gedurende de pilot minder toezicht uit. ’Door deze methode laten horecaondernemers zien dat ze voor NIX18 staan’, meldt Hilversum. ’Uit de evaluatie blijkt dat dit bij heeft gedragen aan een verbetering van de naleving. Daarbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat de coronamaatregelen van invloed waren op de pilot.

(tekst gaat verder onder de illustratie)

Schadelijk

,,We zijn als gemeente verantwoordelijk toe te zien op de leeftijdscontrole”, licht wethouder Floris Voorink (VVD) toe. ,,Het drinken van alcohol op jonge leeftijd is schadelijk voor de hersenen. Deze zijn nog in ontwikkeling in de pubertijd. Het blijven controleren is ontzettend belangrijk. Het college heeft daarom besloten deze methode verder uit te werken. Ook wordt deze methode komend seizoen ingezet bij een aantal sportclubs in Hilversum. Op deze manier werken we samen om - overmatig - alcoholgebruik onder jongeren verder terug te dringen. De sportclubs doen er trouwens nog een schepje boven op, door ook een rookvrije en gezondere sportaccommodatie te worden.”

Meedoen

Er deden negentien horecabedrijven mee. Maar voor het vervolg zijn ook andere horecabedrijven welkom. Daarnaast kunnen ook sportverenigingen gebruikmaken van deze samenwerking. Ondernemers en verenigingen kunnen hun interesse kenbaar maken via horeca@hilversum.nl.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen