’Help mensen zonder computer of smartphone met coronatoegangsbewijs’. Politieke partij DOP in Heerhugowaard maakt zich zorgen

Een mobiele telefoon met QR-code.

Een mobiele telefoon met QR-code.© ANP

Roel van Leeuwen
Heerhugowaard

De fractie van DOP in Heerhugowaard maakt zich zorgen over de groep mensen die niet de beschikking heeft over een smartphone, een printer of DigiD. DOP wil dat de gemeente inwoners helpt nu een corontoegangsbewijs op veel plekken noodzakelijk is.

Vanaf 25 september wordt in de Nederlandse horeca (terrassen uitgezonderd), cultuurinstellingen en bij evenementen en coronatoegangsbewijs verplicht gesteld. Het gaat om een digitaal of papieren certificaat waarin staat dat je gevaccineerd bent of hersteld bent van corona.

Motie

DOP zal tijdens de vergadering van de gemeenteraad dinsdagavond een motie indienen waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht om er - in samenspraak met het college van Langedijk - voor te zorgen dat alle inwoners van de toekomstige gemeente Dijk en Waard deel kunnen nemen aan alle activiteiten in de samenleving.

Volgens ouderenbonden en maatschappelijke organisaties zullen ouderen, ongeletterden en anderen grote moeite hebben om een coronapas te activeren. Ook dreigen mensen zonder DigiD of zonder moderne smartphone buiten de boot te vallen. En voor een geprint bewijs van vaccinatie moet men de beschikking hebben over een computer en printer.

Faciliteiten

DOP stelt voor dat het informatiepunt Digitale Overheid van de bibliotheken wordt ingezet om de inwoners bij te staan. Ook zouden maatschappelijke organisaties die de inwoners hierbij helpen, waar nodig kunnen worden ondersteund. Verder wil DOP dat de gemeente zorgt voor publiciteit zodat inwoners weten dat deze faciliteiten er zijn.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen