Dubbele boete hardrijders in eigen gemeente: ’Laat ze maar dokken’

© Jaap van der Pijll

Ronneke van der Genugten
Hoorn

Overal wordt geklaagd over mensen die te hard rijden, en zeker in de dorpskernen. Het idee om snelheidsovertreders in de eigen gemeente dubbel te laten betalen, wordt dan ook door het merendeel van de deelnemers aan de stelling gesteund.

Het is een grote ergernis, mensen die te hard rijden. Vooral in woonwijken, waar bewoners soms jarenlang moeten klagen voordat er sluizen, verkeersdrempels en andere blokkades worden geplaatst. Dat de eigen buurtbewoners geregeld de snelheidsmaniakken zijn, blijkt een doorn in het oog van de dorpsgenoten.

Zo ook bij Hendrika Sauer uit Grootebroek. Zij schrijft: „De snelheidsduivels zijn meestal eigen buurtbewoners. Ze hebben meestal smoezen als ’ik ken de buurt en ik ben voorzichtig’.” Van deze voorstander van de stelling mag de boete zelfs verdriedubbeld worden. Ook Piet Baas uit Hoogkarspel gunt snelheidsovertreders in de eigen gemeente een dubbel, dan wel driedubbele boete. ’Laat ze maar lekker dokken’, schrijven verschillende deelnemers aan de stelling.

Douwe Feenstra uit Hoorn is van mening dat er sowieso veel te hard gereden wordt en stelt dat om die reden hogere boetes noodzakelijk zijn. Jan Mulder uit Bovenkarspel vindt dat hardrijders goed aangepakt mogen worden. „Het lijkt wel dat de laatste jaren de mensen geen verkeersregels meer nakomen. En zeg je er als bezorgde burger een keer wat van, dan kan je een grote bek krijgen of erger!”, schrijft hij.

„Hou je gewoon aan de snelheid”, lijkt de simpele oplossing van Kees Koopman uit Andijk. Deze voorstander van de stelling vindt de toegestane snelheid van 30 km/u in een woonwijk al te hard. Rick Mensink uit Opperdoes sluit zich hierbij aan en schrijft: „Linksom of rechtsom, de snelheid moet omlaag.”

Sander Kamps uit Hoorn stelt een andere oplossing voor, omdat hardrijders er altijd mee komen. „Hardrijden zou geheel onmogelijk moeten worden gemaakt door (Nederlandse) auto’s automatisch te begrenzen op basis van gps-locatie. Dit garandeert dat de maximumsnelheid nergens meer wordt overschreden.”

Grondwet

Plaatsgenoot Willem Duivis vindt het idee om overtreders meer te laten betalen eveneens een goed idee. „Maar dan moeten die extra inkomsten wel in een apart fonds gestopt worden, met een vooraf bepaald doel.” Alex van de Kleij uit Blokker is tegen het dubbel bekeuren van snelheidsovertreders in de eigen gemeente. „In de grondwet staat dat iedereen gelijk wordt behandeld in gelijke situaties. Moord in buurgemeente dubbel straffen, inbraak in eigen straat dubbel straffen?”

Deze tegenstander wordt gesteund door dorpsgenoot Eric Klein, die van mening is dat het niet uitmaakt waar je te snel rijdt. „Als het te snel is, is het te snel!”

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen