Grote stap naar minder milieuvervuiling door microplastics met nieuwe meetmethode

(Micro)plastics in het water.© Foto EPA

Van onze verslaggever

Een nieuwe methode om te meten waar en wanneer kleine plasticdeeltjes uit kleding vrijkomen. Nu TNO zo’n meetsysteem wil ontwikkelen, kan een grote stap gemaakt worden op weg naar minder milieuvervuiling door microplastics.

Het rapport is geschreven in opdracht van – en in samenwerking met – het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het stakeholdernetwerk ‘Iedereen draagt bij’. Dit netwerk dat bestaat uit stakeholders uit de kleding-, wasmachine- en wasmiddelenbranche, kennisinstituten, waterschappen en NGO’s, wil het vrijkomen van kleine deeltjes plastic verminderen.

Daarvoor is het nodig goed te weten hoeveel plasticdeeltjes er wanneer vrijkomen uit kleding. De milieu-en gezondheidsimpact van microplasticvezels is nog zeer onduidelijk. Wel wordt er steeds meer bekend over microplastics in het milieu. Een van de bronnen van microplastics is synthetische kleding.

Uit synthetische kleding komen bij het maken en door het dragen, wassen en drogen kleine plasticdeeltjes (microplasticvezels) vrij en deze deeltjes belanden in lucht, water en bodem. Hoeveel microplasticvezels precies wanneer in het milieu terechtkomen, en hoe effectief de huidige maatregelen zijn, is nog niet duidelijk.

Meer nieuws uit Achtergrond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.