Stede Broec kiest voor veiligheid in plaats van tempo in verkeer

De Zesstedenweg in Grootebroek: een van de oude linten waar de gemeente de verkeersdruk verder wil laten afnemen.© Foto Theo Groot

Martin Menger
Grootebroek

Het toekomstige verkeersbeleid in de gemeente Stede Broec gaat wat wethouder Bart Nootebos betreft in de eerste plaats om hoe veilig men van A naar B kan komen. ,,Dus de vraag hoe snel dat kan, die gaat voortaan naar de achtergrond.”

In het nieuwe verkeersplan probeert de gemeente duidelijk te maken wat pakweg de komende tien jaar de uitgangspunten zijn voor de aanpak van kruisingen, of de inrichting van wegen in de woonwijken. Want ook dat is Stede Broec, aldus de wethouder: een verstedelijkte plattelandsgemeente.

Die is opgebouwd uit drie praktisch met elkaar vergroeide dorpen, waarbij op sommige plekken de doorgangswegen en de woonstraten met elkaar vermengd zijn. ,,Dat wordt ook de grootste uitdaging”, aldus Nootebos. ,,Veel bewoners maken zich zorgen, omdat er bijvoorbeeld ook zwaar verkeer door de straat komt. Dat zie je aan de Broekerhavenweg, de Zesstedenweg of de Raadhuislaan. Dat wordt heel lastig om daar ook doorgaand verkeer te weren.”

Kwetsbaar

,,Er wonen nu meer mensen in de gemeente, dus er zijn ook meer auto’s, stelt hij. ,,Aan de andere kant: je ziet dat er meer vervoersvormen bij komen. Mensen pakken de e-bike, gebruiken een scootmobiel of een rolstoel. Dat houdt in dat er veel meer kwetsbare verkeersdeelnemers in ons straatbeeld komen.”

Nootebos wil met de verkeersnota bereiken dat er meer rekening wordt gehouden met deze groep. ,,Het wegennet in Stede Broec was van oudsher erg op de auto gericht. Dat gaat veranderen. Een voorbeeld? In veel straten zijn de fietsstroken wel erg magertjes. Dat mag wel wat robuuster. We stellen nu vast dat er een hele serie aan verkeersmaatregelen is opgestapeld, maar dat er geen duidelijke samenhang is. Zoiets ontstaat vanzelf.”

Hotspots

Stede Broec heeft de eigen inwoners ook gepolst over het verkeer. Nootebos stelt vast dat het gevoel van onveiligheid toeneemt, In de nota wordt onder meer gewezen op hotspots als de Stedebroecweg (bij het Martinus college), de Dirk Essenlaan, of het stationsgebied.

De opzet is dat de gemeenteraad met deze verkeersnota, de komende jaren geregeld voorstellen kan verwachten voor verbetering van de verkeersveiligheid. Er wordt nu nog niet over bedragen gesproken, benadrukt de wethouder. ,,Dit zijn de uitgangspunten. Als de raad daarmee akkoord gaat, willen we een uitvoeringsprogramma maken dat hierbij aansluit. Het wordt nog een hele uitdaging om voor zoveel ambities het geld vrij te maken.”

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen