Hoe kan het stationsgebied Krommenie/Assendelft veiliger worden? Bewoners mogen meedenken

Een beveiligingscamera waakt over het plein voor het station Krommenie Assendelft.© Archieffoto Ella Tilgenkamp

van onze verslaggever
Krommenie

Hoe kan je van stationsgebied Krommenie/Assendelft een aantrekkelijk en veilig bereikbaar gebied maken en hiermee de leefbaarheid rondom de N203 verbeteren?

Om dat te achterhalen organiseert de provincie Noord-Holland op dinsdag 28 september een digitale meedenkavond over de herinrichting van het stationsgebied Krommenie/Assendelft.

De aanpak van het stationsgebied gaat over de herinrichting van het oude busstation en het toevoegen van bomen en groen langs de N203. Ook wordt er gekeken naar het verbeteren van de sociale veiligheid bij het stationsgebied, bijvoorbeeld door betere verlichting. Tijdens de meedenkavond wordt hierover in drie thema’s met elkaar gebrainstormd: veiligheid, vergroening en verkeer.

Na de bijeenkomst op 28 september worden er drie ontwerpen uitgewerkt voor het gebied en in het najaar gepresenteerd op de website van de provincie. Ook hierop kunnen belangstellenden reageren, ook als zij niet hebben deelgenomen aan de meedenkavond. De Gedeputeerde Staten besluiten vervolgens welk ontwerp wordt uitgevoerd.

Wie mee wil denken, kan een e-mail sturen naar A8-A9@noord-holland.nl. Vermeld daarin: naam, postcode, leeftijd, over welke thema u wilt meedenken (eerste en tweede voorkeur) en uw rol bij het gebied (bij voorbeeld als OV-reiziger, omwonende of weggebruiker). De avond duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Meer nieuws uit Zaanstreek-Waterland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.