Zeestergroep: ’Tata Steel kan vijf jaar eerder van steenkool af’

© ANP

Bart Vuijk
IJmuiden

De Zeestergroep, van voormalig functionarissen van Tata Steel en hoogleraren, vindt dat Tata Steel veel eerder van steenkool af kan dan 2030. De verouderde kooksoven 2 kan dan zeker vijf jaar eerder dicht, als het Zeesterplan wordt gevolgd. Dat zegt Zeestergroeplid Peter Zonneveld.

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de toekomst van Tata Steel. Eerst lagen er twee plannen op tafel, maar een ervan (onderzeese CO2-opslag) is nu door het bedrijf zelf verlaten, dus ligt er feitelijk nog maar 1 plan: dat van de Zeestergroep. Dit plan voor versnelde overschakeling naar waterstof om staal te produceren, is technisch haalbaar, heeft onderzoeksbureau Roland Berger onlangs beoordeeld. Een financiele doorrekening moet in het najaar nog volgen, maar duidelijk is wel dat er miljarden aan overheidssubsidies nodig zijn voor de omschakeling van steenkool naar aardgas en daarna waterstof voor nieuwe hoogovens.

Dapper

Peter Zonneveld vindt het ’dapper’ dat directeur Hans van den Berg van Tata Steel gisteren aankondigde de ’waterstofroute’ te gaan volgen, die de Zeestergroep heeft voorgesteld. Alleen het tijdstip van overschakeling vindt hij te laat. ,,Wij hebben al heel veel voorwerk gedaan en wij hebben vanaf dag 1 gezegd: in 2025 kun je Hoogoven 6, en daaraan verbonden kooksfabriek 2 sluiten.”

Al in 2022 beginnen

Het tijdpad volgens Zonneveld is: in 2022 een milieueffectrapportage laten doen, vergunningen aanvragen en een bouwer voor de nieuwe DRI-installaties installeren, die Hoogoven 6 en kooksfabriek 2 moeten vervangen. ,,Daar moet je heel 2022 voor nemen. Dan kun je begin 2023 de opdracht plaatsen aan de bouwer. Die heeft er dertig maanden voor nodig om hem uit te voeren. Begin 2025 kan Hoogoven 6 dan worden stilgezet. Dan kan een DRI klaar zijn naast Hoogoven 7, op een plek die ooit werd vrijgehouden voor de bouw van Hoogoven 8, die nooit is gebouwd. De plek is er dus ook al. En zo ben je vijf jaar eerder dan in het huidige plan.”

Waterstof

Zonneveld beluistert in de aankondiging van de Tata-directie nog niet veel geloof in waterstof. ,,Maar wij hebben berekend dat een overschakeling volledig mogelijk is en veel eerder.”

Positief

Buiten het bekritiseerde tijdpad, vindt Zonneveld het namens de Zeestergroep zeer positief dat het volgens hem heilloze pad van onderzeese opslag van CO2 definitief is verlaten. ,,Wij hebben altijd gezegd: kiezen daarvoor betekent kiezen voor sluiting van het bedrijf. Dat heeft de directie gelukkig begrepen.”

Kooksfabriek 2

Omwonenden van Tata Steel reageerden gisteren teleurgesteld op de aankondiging van Tata Steel, met name omdat het in de plannen van de directie nog negen jaar duurt voordat kooksfabriek 2 wordt gesloten. Die fabriek wordt verantwoordelijk gehouden voor de neerslag van kankerverwekkende pak’s in woonwijken in met name Wijk aan Zee. Linda Valent van Dorpsraad Wijk aan Zee riep de directie van Tata Steel op om alles op alles te zetten om de sterk vervuilende fabriek, die sinds 1972 onafgebroken cokes produceert, per direct te sluiten en desnoods cokes in te kopen.

Meer nieuws uit IJmond

Meest gelezen