Paar kleine wijzigingen in Pallas-plan. ’Het wachten is vooral op besluit van een nieuw kabinet’, zegt wethouder Beemsterboer

Richard Zut
Petten

Van invloed op een definitief groen licht is het niet, maar drie kleine aanpassingen in het bestemmingsplan ’Pallas-plot’ maken het toch wat makkelijker voor de bouw van de gewenste nieuwe Pallas-reactor op het ECN-terrein in Petten.

De gemeenteraad van Schagen krijgt binnenkort het voorstel om genoemd bestemmingsplan vast te stellen. Dit vanwege enkele wijzigingen in het project Pallas-reactor. De wijzigingen betreffen niet de te bouwen reactor zelf, maar het supportgebouw, het bouwterrein en de logistieke inrichting van het terrein rond Pallas.

Volgens wethouder Jelle Beemsterboer, een warm voorstander van de bouw, is het voor het welslagen nog veel belangrijker dat er een nieuw kabinet komt, zodat ’Den Haag’ een defintief akkoord kan geven.

Sinds de vaststelling van het bestemmingsplan ’Pallas-reactor’ in 2019 is het bouwplan verder uitgewerkt. Hieruit is naar voren gekomen dat er beter ontwikkeld kan worden als een aantal wijzigingen in het bestemmingsplan zijn doorgevoerd. De wijzigingen zijn met name het gevolg van de beoogde verbetering van de logistieke bewegingen op het terrein en de verplaatsing van het tijdelijke werkterrein voor de bouw.

Passend maken

Om het bestemmingsplan weer passend te maken, zijn een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan ’Pallas-reactor’, alsmede een nieuw bestemmingsplan ‘Pallas-plot’ inclusief milieueffectrapport (plan-mer) in procedure gebracht. Hierin zijn de wijzigingen aan het plan en aan het plangebied verwerkt.

Deze ontwerp-bestemmingsplannen zijn per 30 april 2021 voor de duur van zes weken ter inzage gelegd. Beemsterboer: ,,Daarop zijn drie zienswijzen ingediend en hiervoor is een nota beantwoording zienswijze opgesteld. Het college stelt de gemeenteraad voor om dit bestemmingsplan samen met de partiële herziening gewijzigd vast te stellen.’’

Meer nieuws uit Noordkop

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.