Help, mijn medewerker gaat met ’de vijand’ om

Edith van Schie

Edith van Schie geeft antwoord op de volgende vraag: Een van mijn medewerkers is sinds kort bevriend geraakt met een personeelslid van een van onze grootste concurrenten. Hij heeft mij dat eerlijk verteld en dat waardeer ik natuurlijk. Toch maak ik mij zorgen. We hebben geen geheimhoudingsbeding of iets dergelijks. Wat kan ik doen?

Dat deze werknemer heeft verteld over zijn recente vriendschap, laat zien dat hij begrijpt dat dit gevoelig ligt. Het zal daarbij helpen om de werknemer eens extra op het hart te drukken dat van hem wordt verwacht dat hij bedrijfsgeheimen geheim houdt. Van dat gesprek en de afspraken die tijdens dat gesprek met de werknemer worden gemaakt, kan een verslag worden opgesteld dat zowel door de werkgever als de werknemer wordt ondertekend. Daarmee is in feite alsnog geheimhouding overeengekomen.

Ook zonder geheimhoudingsbeding is een werknemer verplicht om gevoelige bedrijfsinformatie voor zich te houden. Zowel tijdens het dienstverband als daarna. Het arbeidsrecht verplicht werknemers om zich als goed werknemer te gedragen. Dit betekent - onder meer - dat je geen bedrijfsgeheimen met de concurrentie mag delen, ook niet als de werkgever daarover geen specifieke afspraken heeft gemaakt. Daarnaast is er zelfs een specifieke wet, de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen, die een ieder, en dus ook werknemers, verbiedt om bedrijfsgeheimen te openbaren. Last but not least kan een werknemer die opzettelijk bijzonderheden van zijn werkgever bekend maakt waarvan hem geheimhouding is opgelegd, zelfs worden opgepakt en voor maximaal zes maanden gevangenisstraf krijgen.

Edith van Schie is arbeidsrechtjurist bij XpertHR.

Meer nieuws uit Achtergrond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.