Tata Steel wil versneld over op ’groene’ waterstofhoogovens, en dat is haalbaar, zegt rapport

Bart Vuijk
IJmuiden

De overstap van Tata Steel op staalproductie op basis van waterstof, is haalbaar. Wel moet de overheid ruimhartig subsidies verstrekken voor die overstap. Dit staat in een tussenrapport van onderzoeksbureau Roland Berger, dat is gemaakt in opdracht van Tata Steel en vakbond FNV Metaal.

Subsidies verstrekken moet overigens ook al voor het plan dat nu wordt voorbereid voor de beperking van de Co2-uitstoot. Momenteel vervuilt de staalfabriek de lucht met 12,6 miljoen ton CO2 per jaar. De huidige plannen, waar al vergunningen voor zijn verleend, gaan uit van de opslag van vijf miljoen ton CO2 in lege gasvelden onder de Noordzee. FNV Metaal is tegen die route, en wil dat in plaats hiervan het subsidiegeld wordt benut om de staalfabriek direct de overstap te laten maken op hoogovens die op waterstof lopen.

Roland Berger acht beide scenario’s haalbaar, zowel het onderzeese opslagplan als de directe overstap op groen geproduceerde waterstof. Omdat dit nog onvoldoende beschikbaar is en te duur, is bedacht dat er eerst van steenkool op aardgas wordt overgeschakeld om de nieuwe hoogovens aan te drijven.

Door overschakeling op de nieuwe brandstof en het nieuwe productieproces, worden allerlei sterk vervuilende processen overbodig. De pelletfabriek, sinterfabriek en de beide kooksfabrieken waar cokes wordt gemaakt, kunnen worden afgeschaft.

Wat dit betekent voor de werkgelegenheid en de productie van Tata, moet Roland Berger nog berekenen. Het definitieve rapport verschijnt in het najaar. Dit rapport is naar de Tweede Kamer gestuurd, die er donderdag over praat.

Meer nieuws uit IJmond

Meest gelezen