Uitbreiding Muider strandje bij Westbatterij niet slecht voor natuur, maar Gooise Meren gaat nog wel aanvullend onderzoek doen

Kinderen uit de wijk De Krijgsman zijn blij met het rapport van Arcadis over de uitbreiding van het strandje achter hen.

Kinderen uit de wijk De Krijgsman zijn blij met het rapport van Arcadis over de uitbreiding van het strandje achter hen.© Foto gemeente Goois Meren

Joyce Huibers
Muiden

Het strandje vlakbij de Westbatterij in Muiden is met mooi weer erg populair bij de lokale bevolking. Zo populair dat de bewonersvereniging De Krijgsman, Stadsraad Muiden, Krijgsman-ontwikkelaar KNSF en de Koninklijke Nederlandse Zeil en Roeivereniging uitbreiding willen.

Zij hebben daarom adviesorganisatie Arcadis gevraagd onderzoek te doen naar de ecologische effecten van uitbreiding van het strand. Het gaat namelijk om Natura-2000 gebied waar bijzondere vegetaties en diersoorten voorkomen. Het rapport is deze week overhandigd aan wethouder Jorrit Eijbersen.

Vergunning

Door de komst van nieuwbouwwijk De Krijgsman wordt het steeds drukker op het kleine strandje. Uitbreiding is daarom welkom en zou kunnen aan de noordkant, grenzend aan de haven van de KNZ&RV. Het rapport concludeert dat de uitbreiding van het strand zodanig wordt ingepast dat zowel aanleg als gebruik naar verwachting geen nadelige gevolgen heeft voor de natuurlijke kenmerken van het gebied. Omdat het deel uitmaakt van Natura-2000 gebied, is wel een vergunning volgens de Wet natuurbescherming van de Provincie Noord-Holland nodig om het strand uit te breiden.

De gemeente is blij met het initiatief en het rapport en gaat verder onderzoek doen. Niet alleen naar de ecologische inpasbaarheid, maar bijvoorbeeld ook naar de financiële haalbaarheid. Volgens Eijbersen kan het rapport daarvoor mooi als basis dienen.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen