Texelse gemeenteraad gunt burgemeester tweede termijn

Burgemeester Michiel Uitdehaag.

Burgemeester Michiel Uitdehaag.© Foto gemeente Texel

Anja Roubos
Den Burg

De Texelse gemeenteraad heeft maandagavond besloten burgemeester Michiel Uitdehaag aan te bevelen voor herbenoeming. Op 21 januari 2022 eindigt zijn eerste ambtstermijn, zes jaar na zijn benoeming op Texel.

Uitdehaag had aangegeven door te willen gaan in een tweede termijn. Vanaf 25 mei is de Vertrouwenscommissie van de raad onder voorzitterschap van VVD-raadslid Jur Schuiringa begonnen met de voorbereiding van het advies.

Maandagavond besprak de gemeenteraad in beslotenheid, zoals wettelijk verplicht is, het zogeheten verslag van bevindingen. De inhoud van de aanbeveling, de overwegingen van de gemeenteraad en de beraadslagingen zijn volgens wettelijke voorschriften ’oneindig geheim’.

Koninklijk besluit

Het besluit wordt via commissaris van de koning Arthur van Dijk gestuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zodra het Koninklijk Besluit over herbenoeming van Uitdehaag is genomen zal de herbeëdiging plaatsvinden.

’Blij en trots’

Burgemeester Uitdehaag zei dat hij ’ongelooflijk blij en trots’ is dat de gemeenteraad van Texel heeft besloten hem voor een tweede termijn voor te dragen. ,,De afgelopen jaren zijn erg snel voorbijgegaan. Samen met college en gemeenteraad, inwoners, ondernemers, medewerkers, maatschappelijke partners en collega-overheden is veel voor Texel gedaan. Ik heb daar graag een bijdrage aan geleverd en wil zeker de afgelopen coronaperiode niet onbenoemd laten. Het werk is echter nooit af. Ook in de nieuwe periode blijft mijn inzet gericht op een op de toekomst voorbereid, zelfstandig Texel.’’

Meer nieuws uit Noordkop

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.