Telstar en Tata gaan door met jeugdprojecten

De finale van de van de Telstar Street League in 2019, het jaarlijkse straatvoetbaltoernooi in de wijken van Velsen, één van de activiteiten onder de paraplu van de maatschappelijke stichting Telstar Thuis in de Wijk.

De finale van de van de Telstar Street League in 2019, het jaarlijkse straatvoetbaltoernooi in de wijken van Velsen, één van de activiteiten onder de paraplu van de maatschappelijke stichting Telstar Thuis in de Wijk.© Foto Ron Pichel

Van onze verslaggever
Velsen-Zuid

Tata Steel en Telstar gaan zich ook in het nieuwe voetbalseizoen gezamenlijk richten op het organiseren van activiteiten voor jongeren in de regio.

Tata steunt onder meer Telstar Thuis in de Wijk en het programma Playing for Success en diverse sportieve clinics voor de jeugd uit de IJmond. Via het naschoolse Playing for Succes worden jongeren met leerachterstanden gecoacht. Donderdag ondertekenden Hans van den Berg (directievoorzitter van Tata Steel Nederland) en Pieter de Waard (algemeen directeur bij Telstar) in Velsen-Zuid de nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

„De samenwerking met Telstar sluit perfect aan bij ons beleid om mensen hun talenten te laten ontwikkelen. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen”, meldt directievoorzitter Van den Berg in een persverklaring. „We willen jonge kinderen motiveren en ze helpen om te bouwen aan een mooie toekomst. Daarbij staan het wegwerken van leerachterstanden en het stimuleren van sportieve activiteiten centraal. Dat laatste is goed voor de conditie, maar ook voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en het prestatievermogen van jongeren.”

Playing for Succes leidt volgens de initiatiefnemers tot ’meer zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld en motivatie en daardoor tot betere (leer)prestaties’. Daarnaast ontdekken leerlingen hun kwaliteiten en talenten, leren ze contacten leggen en onderhouden met anderen en leren ze (zich) te presenteren.

Voor het naschoolse programma werkt Telstar met basis- en middelbare scholen uit Velsen, Heemskerk en Beverwijk.

Voor Playing for Success heeft de maatschappelijke stichting Telstar Thuis in de Wijk de handen ineengeslagen met vijf schoolbesturen die actief zijn in deze contreien: OPO IJmond, Atlant, Fedra, Dunamare en Pabo Hogeschool InHolland. Inmiddels nemen al veertig basisscholen deel aan het project. Zij dragen uit hun leerlingenbestand zelf kandidaten aan.

Meer nieuws uit IJmond

Meest gelezen